Zoals het er nu voorstaat zullen de pensioenen van miljoenen Nederlandse werknemers worden gekort. Wat zijn de consequenties hiervan? Op dit moment dreigen 4 grote pensioenfondsen met kortingen. Het ABP en pensioenfonds Zorg en Welzijn brachten onlangs naar buiten dat dit misschien volgend jaar al gebeurt. En de metaalpensioenfondsen PMT en PME staan er nog slechter voor dan bovengenoemde fondsen. Heeft dit consequenties voor jou? Hieronder een aantal punten die een rol spelen bij de kortingen.

1. Wat is korten op je pensioen precies?

Korten is precies wat het zegt: gepensioneerden die bij een pensioenfonds zitten dat kortingen doorvoert, krijgen iedere maand een lager bedrag uitgekeerd dan voorheen. De gepensioneerden merken het dus direct. Ook de werknemers worden geraakt door de kortingen, want zij bouwen minder pensioen op.

2. Wanneer moet een pensioenfonds korten?

Of een pensioenfonds moet korten hangt samen met de dekkingsgraad. Dit cijfer, een percentage, geeft weer of het pensioenfonds in staat is om aan de toekomstige uitkeringsverplichtingen aan gepensioneerden te voldoen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg in kas om iedereen in de toekomst van een pensioen te kunnen voorzien. Maar dat is natuurlijk wel wat krap. Daarom is al jaren geleden afgesproken dat pensioenfondsen een extra buffer van 5% moeten hebben om tegenslagen goed te kunnen opvangen: een dekkingsgraad van 105% dus. Pensioenfondsen die door deze ondergrens van 105% heen zakken, moesten korten op de pensioenuitkeringen en de pensioenopbouw van werknemers.

Overigens is die buffereis van 105% losgelaten in het recente pensioenakkoord. Naast een aantal andere veranderingen in het pensioenstelsel is ook afgesproken dat het voldoende is als een pensioenfonds een dekkingsgraad heeft van minimaal 100%. Het idee erachter is dat dit wat extra speelruimte geeft aan de pensioenfondsen. Maar nu hangt dus alsnog miljoenen gepensioneerden en werkenden korting boven het hoofd.

3. Hoe komt het dat zoveel pensioenfondsen een lage dekkingsgraad hebben?

Dat hangt natuurlijk samen met het beleid van de Europese Centrale Bank. Die houdt om de economie aan te jagen de rente al jaren op een historisch laag niveau. Dat maakt het voor pensioenfondsen, die een flink deel van hun vermogen in obligaties beleggen, lastiger om een mooi rendement te boeken.

4. Gaat mijn pensioenfonds ook korten?

Het hangt dus af van de financiële situatie van je pensioenfonds of het moet korten. Ben je benieuwd hoe jouw pensioenfonds ervoor staat en wat de rendementen zijn? Kijk dan hier op de website van De Nederlandsche Bank (DNB):

Overigens, veel Nederlanders bouwen – door wisselingen van baan – pensioen op bij verschillende pensioenfondsen. Het kan dus ook nog meevallen als je ook nog pensioen opbouwt bij een pensioenfonds dat niet hoeft te korten.

5. Kan ik zelf iets doen aan mijn pensioen?

Op tijd in actie komen, is altijd verstandig bij financiële zaken. Ook hier geldt: als je pensioen gekort wordt of als je minder opbouwt, kom dan in actie. Bouw bijvoorbeeld zelf een extra potje met geld op voor later. Beleggen geeft historisch gezien vaak een interessant rendement.