fbpx
Wij krijgen een 8.2 van onze klanten*

Wet Marktmisbruik

Meldingen inzake de Wet Marktmisbruik behorende bij de opgenomen beleggingsaanbevelingen op de eigen website en/of websites van derden.

JOUW kan met betrekking tot de door haar beheerde en aangeboden beleggingsfondsen beleggingsaanbevelingen op haar eigen website en/of websites van derden plaatsen.

Beleggingsaanbevelingen, inclusief de daaruit voortvloeiende conclusies, zijn gebaseerd op gegevens die zijn ontleend aan betrouwbaar te achten bronnen en publiekelijk bekende informatie. Indien er geen zekerheid bestaat over de gebruikte bronnen zal hier expliciet melding van worden gemaakt.

De beleggingsaanbevelingen dienen niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De aanbevelingen zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met jouw specifieke beleggersprofiel. Je mag de aanbevelingen dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: je dient jouw eigen beleggingsadviseur te raadplegen teneinde te overleggen of het financiële instrument dat in de betreffende beleggingsaanbeveling aan bod komt, voor jou een passende investering is en of de beleggingsaanbeveling in overeenstemming is met jouw beleggersprofiel.

De AFM is toezichthouder op het gedrag en de informatieverstrekking van alle partijen op de financiële markten in Nederland.

De opstellers van de betreffende beleggingsaanbevelingen verklaren dat hun beloning niet direct of indirect is gerelateerd aan de beleggingsaanbevelingen.
Tenzij anders vermeld, heeft de betreffende opsteller op het moment van publicatie geen positie in het betreffende financieel instrument. JOUW kan op het moment van publicatie ten behoeve van haar participanten een positie via een van de door haar beheerde beleggingsfondsen in de betreffende financiële instrumenten hebben.

JOUW verricht geen investment banking of corporate finance activiteiten voor de in de beleggingsaanbeveling vermelde bedrijven.

Met betrekking tot de opgestelde beleggingsaanbevelingen zijn onder meer de volgende bronnen geraadpleegd: de website van de betreffende uitgevende instelling, analistenrapporten van derden, diverse binnen- en buitenlandse dagbladen en informatiesystemen, zoals Bloomberg en Reuters.

Alle beleggingsaanbevelingen gelden voor een periode van 12 maanden.