Wat moet er fiscaal geregeld worden bij een echtscheiding?

In de eerste plaats is een echtscheiding natuurlijk vaak verdrietig en emotioneel. Daarnaast zijn er financiële en fiscale gevolgen. Dat laatste aspect, de fiscale gevolgen, zetten we in dit artikel op een rijtje.

Belastingaangifte na de scheiding
Doorgaans kiezen getrouwde stellen ervoor om gezamenlijk belastingaangifte te doen. Want dan kunnen ze het vermogen en aftrekposten onderling het voordeligst verdelen. Na een scheiding is dat anders. En je bent al geen fiscaal partner meer bent als je echtscheidingsverzoek is ingediend of als je niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staat. Echter, de aangifte die betrekking heeft over het jaar waarin de scheiding is uitgesproken, mag je nog wel gezamenlijk doen.

Voorlopige aangifte
Het is slim om bij een scheiding een voorlopige belastingaanslag in te vullen. Want dan zie je al in een vroegtijdig stadium wat de fiscaal-financiële gevolgen van de scheiding zijn.

De hypotheekrenteaftrek
Fiscale partners kunnen aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek zo gunstig mogelijk verdelen, aan de hand van het inkomen. Dat kan natuurlijk niet meer na een scheiding.

Huurtoeslag
Ook als je huurt, kan een scheiding flinke gevolgen hebben. Als je huurtoeslag ontvangt, dienen beide ex-partners dat opnieuw en nu voor zichzelf te regelen. Je kunt de Belastingdienst digitaal informeren over de nieuwe situatie.

Kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag
Een aantal fiscale veranderingen bij een scheiding heeft direct betrekking op de kinderen: het kindgebonden budget en/of de kinderopvangtoeslag. In de eerste plaats moet de Belastingdienst op de hoogte worden gesteld van de scheiding. Naar aanleiding van deze melding zal de fiscus automatisch een nieuwe berekening maken voor het gerechtigde kindgebonden budget. De kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het aantal uren dat een kind naar een gastouder of kinderdagverblijf gaat. Als hierin iets verandert, dient de Belastingdienst daarover geïnformeerd te worden.

DigiD en rekeningnummers
Tot slot nog wat tips over administratieve zaken. Zo kan het DigiD nummer van een van de partners tijdens het huwelijk bijna als gezamenlijk aanvoelen, omdat voor allerlei praktische zaken die voor de beide partners van belang zijn DigiD wordt gebruikt. Na een scheiding dienen de ex-partners zich te realiseren dat DigiD een persoonlijk, persoonsgebonden identificatienummer is.
Verder moeten de ex-partners zich ervan vergewissen dat het rekeningnummer waarop toeslagen en belastingteruggaven worden gestort het juiste is, of zo nodig moeten worden gewijzigd voor een correcte afwikkeling van belastingtechnische zaken.