Vermogen bestaat uit spaargeld, beleggingen, misschien een vakantiehuis en daarnaast nog andere vormen van vermogen, allemaal belast in box 3. Over de waarde moet vermogensbelasting worden betaald. Net als bij de inkomstenbelasting gelden er belastingschijven. Hogere vermogens betalen relatief meer. En er is voor iedereen vrijstelling van € 30.360,- vermogen per persoon. In dit artikel wijzen we je op foutjes die vaak bij de aangifte van vermogen worden gemaakt. Foutjes waardoor je mogelijk teveel betaalt.

1e fout: vermogen niet verdeeld

Als je een fiscaal partner hebt, dan mag je het box 3-vermogen verdelen tussen jou en je partner. Daardoor kun je behoorlijk wat geld besparen. Zo kan het als je een stel bent en je een gezamenlijk vermogen van € 200.000,- hebt al bijna €  550,- uitmaken als het vermogen gelijk over beide partners verdeeld wordt.

2e fout: schulden afgetrokken die je niet mag aftrekken

Bij vermogensbelasting mag je schulden – zoals een consumptieve lening, roodstand bij de bank, een studieschuld of erfbelasting die je nog niet hebt betaald – aftrekken.  Maar niet elke schuld is aftrekbaar. Belastingschulden – behalve verschuldigde erfbelasting – bijvoorbeeld niet. Ook bedrijfsschulden en lopende termijnen van schulden met een looptijd onder de 12 maanden zijn niet aftrekbaar. Let ook op dat voor schulden een drempel geldt van € 3.100,- (of het dubbele bij fiscaal partnerschap).

3e fout: verkeerde peildatum vakantiehuisje

Een fout die we ons kunnen voorstellen, want het is een tikje verwarrend dat je voor spaargeld en beleggingen de waarde van het jaar van aangifte dient op te geven, nu dus 1 januari 2019. Maar bij een vakantiehuis wordt uitgegaan van de waarde van 1 januari van het jaar vóór de aangifte: nu dus 2018. Als de prijs van je vakantiehuis in 2019 is gestegen, zou je dus onnodig teveel belasting betalen. Let ook hier op: als je vakantiewoning in Nederland staat, moet je de WOZ-waarde opgeven. Maar als het gaat om een huis in het buitenland, moet je uitgaan van de waarde in het economisch verkeer in onbewoonde staat.

4e fout: alle opgebouwde rente opgeven

Alleen de rente die daadwerkelijk is bijgeschreven op je rekening moet je opgeven. Opgebouwde rente die je nog niet hebt ontvangen, hoef je niet op te geven.

5e fout: spaarrekening kinderen niet opgegeven

Ook het vermogen van je minderjarige kinderen moet je opgeven. Kinderen die op 1 januari 2019 18 waren zijn zelf belastingplichtig.

6e fout: aantal vergeten posten

Mensen vergeten bijvoorbeeld wel eens om geld dat ze uitgeleend hebben op te geven als vermogen in box 3. Ook komt het voor dat eigenaren van een koopappartement vergeten hun aandeel in het vermogen van de Vereniging van Eigenaren (VvE) op te geven.