Verduurzaming huis nog steeds erg aantrekkelijk

De terugverdientijd van verduurzamingsmaatregelen als het aanbrengen van isolatie, of het installeren van warmtepompen of zonnepanelen was een tijdje geleden gemiddeld drie keer korter dan aan het begin van 2021. De hoge energieprijzen zijn hier de reden van. Maar ook nu de energieprijzen gedaald zijn, blijft verduurzamen een interessante optie.

Veel Nederlanders zijn inmiddels volop bezig geweest met allerlei verduurzamingsmaatregelen voor de woning. De investeringen verdienden zich immers veel sneller terug, in het licht van de hoge energieprijzen. Het gevolg is dat dankzij de extra geïnstalleerde zonnepanelen (+47% in 2022) de opbrengst aan zonnestroom in de afgelopen wintermaand februari (met korte dagen en een lage zonnestand) even groot was als die van de zomermaand juli in 2019, zo berekende de website Energieopwek onlangs. Ook de opbrengst van windenergie steeg fors, vorig jaar met 17%. Natuurlijk kreeg het verduurzamen van hun huizen door particulieren een enorme impuls door de fors gestegen energieprijzen. Maar ook nu nog blijft verduurzamen en isolatie van de woning een financieel gunstige exercitie.

Zonnecellen

Zo blijft de aanleg van zonnepanelen op het dak van woningen erg aantrekkelijk. Het plaatsen van 12 zonnepanelen op het dak bijvoorbeeld, kost rond de € 5.000-6.000. De terugverdientijd is nu de energieprijzen zijn teruggevallen natuurlijk wat minder kort. Maar als je een dak redelijk op het zuiden hebt, zonder schaduw, dan moeten terugverdientijden vanaf 5 jaar al mogelijk zijn. De terugverdientijden in minder gunstige situaties variëren meestal van 5 tot 12 jaar. Wil je het redelijk nauwkeurig weten? Laat de terugverdientijd van zonnepanelen in jouw situatie dan berekenen door een installateur.

Salderingsregeling

Met de elektriciteit die je zonnepanelen opleveren, word je zelf ook een energieleverancier. Als je panelen meer energie opwekken dan je op dat moment gebruikt, lever je het overschot automatisch aan het energienet. De energieleverancier is wettelijk verplicht de zonnestroom die je teruglevert op jaarbasis te verrekenen met je verbruik uit het elektriciteitsnet. Dit heet salderen. Alleen over je netto (gesaldeerde) verbruik (afgenomen energie min teruggeleverde energie) betaal je verbruikskosten, energiebelasting en btw. Heel gunstig dus. De regering gaat wel voor iedereen de salderingsregeling afbouwen vanaf 2025. Het begint met een grote stap in 2025: in dat jaar mag je nog 64% van de geleverde stroom salderen. Dit blijft zo in 2026. Daarna gaat het in stappen verder naar beneden. Vanaf 2031 kun je helemaal niet meer kan salderen. Je krijgt dan een vergoeding voor elke kWh stroom die je ongesaldeerd aan het net levert. Als je dus snel zonnecellen laat installeren kun je nog flink wat jaren profiteren van de salderingsregeling.