Ieder jaar zijn er veranderingen in de zorg en de zorgverzekeringen. Dat geldt ook voor 2020. Zo gaat bijvoorbeeld de zorgpremie omhoog. Het eigen risico van de zorgverzekering blijft volgend jaar overigens wel hetzelfde.

Op Prinsjesdag werd door het kabinet bevestigd dat het eigen risico in 2020 opnieuw € 385 zal zijn. Maar de maandpremie van de basisverzekering gaat wel stijgen, met € 3. Dit betekent een stijging van € 36 op jaarbasis. Per jaar komt de premie dan op € 118,42. Maar let op: iedere zorgverzekeraar bepaalt uiteindelijk zelf de hoogte van hun zorgpremie. Voor half november moeten alle premies bekend zijn. Vanaf dat moment is het slim om te gaan vergelijken. Is overstappen voor jou aantrekkelijk? Dan kan dat tot het einde van het jaar.

Zorgtoeslag
De laagste inkomens worden gecompenseerd voor de hogere zorgpremie: in 2020 gaat de maximale zorgtoeslag met € 67 omhoog voor alleenstaanden en met € 95 voor meerpersoonshuishoudens.

Lagere collectiviteitskorting
Hoor jij bij die twee derde van de Nederlanders die een collectieve zorgverzekering heeft?  Als het gaat om de maximale wettelijke korting voor een collectieve zorgverzekering wordt het dan iets ongunstiger voor verzekerden. Niet alleen gaan de premies in het algemeen omhoog. Ook de maximale korting die je mag krijgen gaat omlaag; van 10% naar 5%. Dit geldt overigens alleen voor de basisverzekering. Voor de aanvullende zorgverzekering geldt geen maximumpercentage voor de collectiviteitskorting.

Uitbreiding basispakket
Prettig is voor ons allemaal dat het basispakket van de zorgverzekering in 2020 wederom met enkele behandelingen en medicijnen wordt uitgebreid. Zo is er bijvoorbeeld een logeervergoeding als je (zonder opname) langer dan drie aaneengesloten dagen naar het ziekenhuis moet voor behandelingen. Als je ver van het ziekenhuis woont kun je in dat geval een logeervergoeding krijgen van maximaal € 75 per nacht.

Ook mensen die willen stoppen met roken kunnen nu goedkoper uit zijn. Want in 2020 betaal je geen eigen risico meer voor het begeleidingstraject. Verder wordt de specialist ouderengeneeskunde vanaf volgend jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Ook nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van verschillende soorten kanker en een geneesmiddel dat de mobiliteit van MS-patiënten verbetert vallen vanaf volgend jaar in het basispakket.

Al met al zijn de wijzigingen in de zorg niet ‘wereldschokkend’, maar wordt het volgend jaar financieel wel allemaal net wat ongunstiger voor veel verzekerden.