De Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft onderzoek gedaan naar de situatie van huiseigenaren tijdens de coronacrisis. Daaruit blijkt dat huiseigenaren zich steeds meer zorgen maken over hun financiële situatie. Vooral zelfstandigen zijn in toenemende mate bevreesd dat dat zij hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. Maar de banken en andere hypotheekverstrekkers hebben nog geen eenduidige aanpak voor huiseigenaren die het nu lastig hebben.

VEH pleit daarom voor het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Dat betekent in de optiek van de VEH dat alle huiseigenaren die in financiële problemen zijn gekomen als gevolg van de coranacrisis op dezelfde wijze worden behandeld door banken en geldverstrekkers. Klanten die in dezelfde situatie verkeren, mogen bij de ene geldverstrekker niet anders behandeld worden dan bij de andere, vindt VEH.

Ministerie Binnenlandse Zaken

Nu gebeurt dit wel, wat tot oneerlijke en ongewenste situaties leidt.De VEH zou daarom graag zien dat er door de banken, in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, eenduidige beoordelingscriteria voor banken en andere financiële instanties worden vastgesteld. Vervolgens zouden alle geldverstrekkers aanvragenvan klantenop dezelfde manier en volgens heldere criteria dienen te beoordelen. Dat houdt onder meer in dat ze volgens eenzelfde stramien een betalingspauze krijgen aangeboden, extra kunnen lenen of op een andere manier geholpen worden.

Extra aflossingen weer ‘teruggeboekt’

Zo ziet de VEH graag dat huiseigenaren die in de afgelopen jaren vrijwillig extra aflosten op hun aflossingsvrije hypotheek, dit bedrag zonder voorafgaande toetsing weer kunnen opnemen. Sinds 2013 is door huiseigenaren zo’n 80 miljard extra afgelost. Die reserves zouden dus door huiseigenaren die in verband met de coronacrisis in de financiële problemen zijn gekomen, moeten kunnen worden aangesproken.