Veel werkenden redden het niet tot pensioen

Werknemersvakbond CNV roept de overheid op om nu eindelijk haast te maken met regelingen die eerder stoppen met werken mogelijk maken. Want uit hun eigen onderzoek blijkt dat ‘zeker twee miljoen werkenden’ het niet redt tot hun pensioen.

Er is wel een regeling voor vervroegd pensioen, de RVU-regeling (Regeling Vervroegd Uittreden), die in het pensioenakkoord van 2019 met de sociale partners is afgesproken. Maar deze regeling biedt werkenden die vroeger willen stoppen zo’n laag nettobedrag – € 1200 per maand – dat dit door velen als volstrekt onvoldoende wordt gezien. Daarnaast werken veel werkgevers niet echt mee met het vervroegd met pensioen sturen van werknemers. Ook willen veel werkgevers niet meewerken om werknemers die graag willen switchen naar een minder zware baan tegemoet te komen. Bovendien zijn er veel te weinig mogelijkheden om zich om te scholen naar andersoortig werk.

Stoppen met ‘pleisters plakken’

De consequentie is, zegt CNV, dat dit maatschappelijk vraagstuk een oplossing behoeft die ‘verder gaat dan het huidige pleisters plakken’. ‘Het is vijf voor twaalf. Als we niets doen, dreigt straks een grote uitval van honderdduizenden mensen die hun pensioen niet redden. Veel werkenden zitten klem in een te zware baan. Ze redden het niet tot hun pensioenleeftijd, maar kunnen ook niet overstappen naar minder zwaar werk.’

In België kan het wel

CNV roept op werkgevers op om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. ‘Veel werknemers boven de 50 jaar hebben een schat aan ervaring en zijn van grote waarde voor een bedrijf. Het is zonde als deze groep te vroeg uitvalt na een leven lang hard werken.’ De vakbond wijst ook naar Belgische minister van Pensioenen, die voorstelt om na 42 jaar werken, op 60-jarige leeftijd, met pensioen te gaan: ‘Wat in Nederland onuitvoerbaar en onbetaalbaar is, kan in België blijkbaar wel. Het zou mooi zijn als Nederland het voorbeeld van België volgt en werkenden een fatsoenlijke oude dag gunt.’