Van woekerpolis naar zelf doen en weer laten doen

De 56-jarige Eddo Hekman, tandarts in Amsterdam, belegt al geruime tijd. Aanvankelijk liet hij het doen, daarna nam hij zelf een tijd het heft in handen en sinds vijf jaar heeft hij zijn beleggingen weer uit handen gegeven.

Wanneer bent u met beleggen begonnen?

‘Ongeveer 25 jaar geleden. Na mijn studie ging ik werken als tandarts en de eerste jaren was ik nog niet met pensioen bezig. Maar na een tijdje ging ik er wel over nadenken. Juist ook omdat je als tandarts geen verplicht pensioenfonds hebt. Je zult daarom zelf iets moeten organiseren voor later. Bovendien komen er als je tandarts bent uit allerlei hoeken aanbiedingen voor beleggingen.’

Wat heeft u toen gedaan?

‘Uiteindelijk, eigenlijk om er een beetje van af te zijn, heb ik toen iets afgesloten. Voor een laag bedrag per maand, dat loopt nog steeds trouwens. Het bleek later een woekerpolis te zijn. Daar is nog een rechtszaak over geweest. De uitkomst daarvan was compensatie en dat je minstens je eigen inleg terugkrijgt.’

Geen erg stimulerende beleggingservaring?

‘Het was eigenlijk een soort bevestiging van het wantrouwen dat ik al had. Daarom heb ik destijds maandelijks slechts een laag bedrag ingelegd. Ik zag het als een klein opstapje naar beter nadenken over wat ik eigenlijk wilde. Bij mij leidde dat er toe dat ik me ging afvragen: hoe is het als je zelf aandelen koopt?’

Hoe is dat gelopen?

‘Eigenlijk heb ik er te weinig verstand van en te weinig tijd voor. Te hooi en te gras heb ik aandelen gekocht en verkocht. Met successen en tegenvallers, hoewel het saldo positief is, ik heb eraan verdiend. Ik vond het vooral ook leuk, spannend. Zo vond ik het prettig dat ik zelf mijn beleggingskeuzes maakte. Dat je met je beleggingskeuzes een beetje kunt meehelpen een betere wereld te maken. Nu is verantwoord beleggen natuurlijk gemeengoed, maar dat wat toen nog niet het geval.’

Waar staat u nu met beleggen?

‘Zo’n vijf jaar geleden heb ik een flink bedrag toevertrouwd aan iemand die het voor me belegt en die daar verstand van heeft. Dat levert een goed rendement op en zo’n twee maanden geleden heb ik nog een extra bedrag erin gestopt. De komende jaren ga ik door op dit pad. Een leven lang sparen garandeert immers niet meer dat je daarvan kan leven na je pensioen. Daarom is als je vermogen wilt opbouwen beleggen eigenlijk ook wel onvermijdelijk.’