Van sparen naar beleggen

Jeroen van den Ende, 63 jaar, is kok te Amsterdam. Hij wilde eigenlijk nooit beleggen, omdat hij ongunstige associaties had bij de financiële wereld. Toch stapte hij circa 4,5 jaar geleden in met beleggen, met succes.

Waarom heeft u toch de stap naar beleggen gezet?

Van den Ende: ‘Uiteindelijk heb ik toch de stap gezet door een combinatie van twee, eigenlijk drie dingen. In de eerste plaats omdat de rente naar nul procent ging. Het liefst zou ik willen dat er geen geldontwaarding was en mijn geld daardoor minder waard werd. Als dat scenario realistisch was, zou ik denk ik niet gaan beleggen. Maar dat je geld door inflatie minder waard wordt, vind ik een onveilige gedachte. Ik heb weliswaar een eigen huis, maar een minimaal pensioen. Als de regering besluit bepaalde dingen anders te doen, zou ik na mijn pensioen in armoedeval kunnen komen. Terwijl ik dan geen mogelijkheden meer heb om te schakelen, door bijvoorbeeld een dagje extra te werken.’

Twee vrienden die al belegden

Daarnaast zag Van den Ende bij vrienden die beleggen dat hun potje met geld steeds aangroeide. ‘En de derde reden waarom ik toch ging beleggen, was dat een van die twee vrienden op zich nam om dat beleggen voor mij te gaan doen. Hij belegt breed gespreid voor mij en richt zich ook op dividenduitkeringen. Zelf kijk ik af en toe naar mijn portefeuille en probeer het te doorgronden. Maar ik heb er nul verstand van en ben eigenlijk te lui om me er echt in te verdiepen. Het enige dat ik me wel eens heb afgevraagd is of ik beleg in zaken die ik immoreel vind. Daar heb ik het toen met die vriend over gehad, en dat gaf me het vertrouwen dat er aandacht is voor dat aspect van beleggen.’

Wat zijn de resultaten van uw beleggingen?

‘Die zijn goed, hoewel het ook een bumby ride is af en toe. Toen de coronacrisis uitbrak ging mijn belegd vermogen flink omlaag. Ik schrok daar wel van en overwoog te stoppen omdat ik bang was dat mijn vermogen naar nul zou gaan. Maar ik dacht ook, wat moet ik anders met dat geld? En ook was mijn gedachte, na regen komt zonneschijn. En dat bleek ook zo te zijn. Inmiddels sta ik op een mooie plus weer, van tegen de 40%.’

Blijft u voorlopig beleggen?

‘Ik ga naar mijn pensioen toe en mijn huis heeft uiteindelijk een grote verbouwing nodig. Dus de – financiële – situatie kan zodanig wijzigen dat ik die pot met geld die nu belegd is moet gaan aanspreken. Maar voorlopig blijf ik beleggen.’