Eén op de vijf burgers betaalt volgens de Bond voor Belastingbetalers – ja, die Bond bestaat echt – onnodig te veel inkomstenbelasting. In totaal kunnen we als individuele Nederlanders jaarlijks minstens € 168 miljoen besparen aan belasting. Mits we dan wel onze aangifte correct invullen.

De Bond voor Belastingbetalers, de belangenorganisatie van belastingplichtigen, heeft het bedrag van € 168 miljoen berekend op basis van de Aangiftecheck. Waarmee de bond de Nederlandse particuliere belastingbetaler een goed werkend en concreet hulpmiddel wil bieden bij de jaarlijkse belastingaangifte. De bond testte de Aangiftecheck de afgelopen twee jaar, en kwam op basis van die test tot de conclusie dat 20% van de individuele belastingplichtige Nederlanders teveel betaalt. Gemiddeld betaalt een persoon die onjuist aangifte doet ongeveer € 140 teveel. Overigens is vanaf dit jaar de Aangiftecheck voor iedereen beschikbaar.

20% betaalt teveel

Nog nimmer was onderzocht hoeveel we als individuele Nederlanders bij de belastingdienst ‘laten liggen’. Dat we teveel inkomstenbelasting betalen, is volgens de bond echter geen verrassing. Zo blijkt bijvoorbeeld dat mensen niet altijd aanspraak maken op hun recht op inkomensondersteunende maatregelen, zoals heffingskortingen en toeslagen. Sterker nog, naarmate het inkomen lager is, laat men meer liggen bij deze regelingen, terwijl inkomensondersteuning juist voor deze mensen is bedoeld. “De meeste mensen begrijpen dat zij via hun belastingafdracht bijdragen aan de samenleving, maar dat wil niet zeggen dat zij er bewust voor kiezen de schatkist extra te spekken”, stelt Jurgen de Vries, voorzitter van de Bond voor Belastingbetalers. Misschien daarom toch een goed idee om zelf de Aangiftecheck te proberen.