Er zijn gezelliger zaken om over na te denken: het regelen van je testament. Maar iedereen weet eigenlijk wel dat het wijs is om alles rond je nalatenschap goed vast te leggen. Want met een testament met handtekening eronder kun je veel zo regelen als je wenst.

Hieronder de belangrijkste redenen om een testament op te stellen:

1. Voorkomen dat de ‘koude kant’ je nalatenschap krijgt

Als je wilt voorkomen dat jouw nalatenschap terecht komt bij de ‘koude’ kant van je kinderen (de aangetrouwde kant), dan is een uitsluitingsclausule in je testament een slimme zet. De erfenis komt dan uitsluitend bij jouw kind terecht. Als je kind na 1 januari 2018 getrouwd, dan biedt de wet nu al bescherming. Want inmiddels is het wettelijk zo geregeld dat stellen standaard trouwen in beperkte gemeenschap van goederen. Schenkingen en erfenissen vallen dan dus buiten de gemeenschap.

2. Testament, je partner goed achterlaten

Als je samenwoont, is het helemaal verstandig nog eens over je testament na te denken. Zonder testament gaat de nalatenschap van de overledene naar haar of zijn directe familie. Ook als je samen met je partner kinderen hebt. Je kunt dit deels voorkomen met een samenlevingscontract. Maar met een testament kun je ook heel goed regelen dat je partner zo goed verzorgd als mogelijk achterblijft.

3. Erfbelasting besparen

Testamentair zijn er verschillende mogelijkheden om erfbelasting te besparen. Zo kun je bijvoorbeeld een legaat aan je kleinkinderen opnemen. Kleinkinderen mogen namelijk 20.616 euro belastingvrij erven. Als je niets regelt kan dit tot dubbele belasting leiden: eerst betalen je kinderen erfbelasting en na hun overlijden je kleinkinderen. Als je graag geld wilt nalaten aan je kleinkinderen is zo’n legaat dus veel slimmer. Dezelfde redenering kun je toepassen als je geen kinderen hebt en graag wilt dat geld uit je nalatenschap naar je broers en zussen gaat. Dan kun je je ouders uitsluiten, om te voorkomen dat je broers en zussen later dubbel erfbelasting betalen.

4. Benoemen voogd voor minderjarige

Het is natuurlijk een zwart scenario, maar je wilt toch liever iets geregeld hebben voor je minderjarige kinderen, mochten jij en je partner komen te overlijden. Bij testament een voogd aanwijzen die zich over jullie kind(eren) ontfermt als dat ongedachte toch gebeurt, is daarom wijs.

5. Aanwijzen executeur

Een executeur is er voor het regelen van de uitvaart en het afwikkelen van de erfenis. Als je geen executeur aanwijst in je testament zijn je erfgenamen hiervoor gezamenlijk verantwoordelijk. Juist daarom kan het slim zijn die executeur wel degelijk aan te wijzen. Want misschien kunnen de erfgenamen minder goed met elkaar opschieten. Of wellicht zijn ze nog minderjarig. Of gaat het bij je erfenis om een dusdanig bedrag dat je graag iemand aanstelt die echt boven de partijen staat.
Overigens heb je de volledige vrijheid bij het aanwijzen van een executeur. Het mag een familielid zijn, een vriend, een notaris. Je kunt zelfs meerdere executeurs aanwijzen, ieder met een eigen, specifieke taak.

6. Bedrijfsopvolging regelen in je testament

In principe nemen na je overlijden je erfgenamen je bedrijf over. Als je dat niet wilt, kun je in je testament een opvolger aanwijzen.

7. Goed doel steunen na overlijden

Is er een goed doel dat je na je overlijden wilt steunen, dan kun je in je testament vastleggen dat een bedrag aan deze organisatie wordt nagelaten.