Let op de solvabiliteit van je energieleverancier!

Verschillende energieleveranciers – Welkom Energie, Enstroga, Allure Energie, Anode Energie en Sepa Green Energy – zijn recent failliet gegaan. Als klant heb je gelukkig wel leveringszekerheid in Nederland, omdat je dan als het ware wordt ‘overgedragen’ aan een andere energieleverancier. Maar daar heb je doorgaans dan niet meer de mooie tarieven waarop je gerekend had toen je je contract afsloot bij de failliete leverancier. Zeker met de recent fors opgelopen gasprijzen kan zo’n gedwongen overstap dan flink geld gaan kosten.

Zijn er nou signalen waardoor je als klant weet welke energieleverancier in de gevarenzone zit? Ja, de solvabiliteit van je energieleverancier geeft een goede aanwijzing. Vooral energiemaatschappijen met een lage solvabiliteit – weinig financiële buffers – kunnen het namelijk moeilijk krijgen met stijgende energietarieven. De kans bestaat dat deze bedrijven failliet gaan. Namelijk, bij een lage solvabiliteit is een groot gedeelte van het bedrijf gefinancierd met geleend geld. De aflossing en rentekosten drukken dan zwaar op de financiële buffers. Bij een negatief resultaat, bijvoorbeeld omdat de maatschappij opeens veel duurder energie moet inkopen, wordt het dan lastig om geld bij te lenen. Daarom kan een klein verlies er al voor zorgen dat een energieleverancier failliet gaat.

Onderzoek Vastelastenbond naar solvabiliteit

De Vastelastenbond deed recent onderzoek naar de solvabiliteit van negentien Nederlandse energieleveranciers. Vier energieleveranciers hebben een negatieve solvabiliteit: Fenor Energie, Gewoon Energie, VanHelder en Welkom Energie. Die laatste is dus al failliet. Zes andere energieleveranciers, waartoe Anode Energie, Enstroga (beide ook recent failliet), Green NL, Slim met Energie en Vrij op Naam hebben een positieve maar wel lage solvabiliteit. Voor deze bedrijven geldt dat een klein verlies ze direct in de problemen kan brengen. Temeer omdat kleinere energieleveranciers graag inkoopvoordeel willen behalen bij het kopen van energie.

Niet voor verrassingen staan

Grote energieleveranciers – zoals Essent, tevens onderdeel van een groot Europees concern – gaan vaak heel voorzichtig te werk. Zij kopen doorgaans al maanden tevoren energie voor hun klanten in en fixeren met optieconstructies de inkoopprijzen, zodat ze niet voor verrassingen komen te staan. Kleinere energieleveranciers kopen de energie – die ze dan al tegen een vast tarief aan klanten hebben verkocht – later op de markt en hopen dan op aantrekkelijke prijzen. Dat loopt vaak goed af, behalve als, zoals de laatste tijd, de energieprijzen sterk stijgen.

Niet in de gevarenzone

In het onderzoek van de Vastelastenbond wordt ook een groep energieleveranciers genoemd die een hogere solvabiliteit heeft en niet in de gevarenzone zit. Dit zijn onder meer De Vrije Energie Producent, Eneco, Engie, Nieuwe Energie Groep, SEPA en Vattenfall. Een leverancier met een uitstekende solvabiliteit is Greenchoice.

Klik hier voor het onderzoek van de Vastelastenbond