Veel Nederlanders weten niet dat je met een polis voor een aanvullend pensioen ervoor kunt kiezen om de uitkerende fase, ook wel lijfrente genoemd, te laten verzorgen door een partij van je eigen keuze. Dat kan veel geld schelen. Ook in de eerdere fase, de opbouwfase, kun je in veel gevallen overstappen naar een andere partij.

In tegenstelling tot wat veel Nederlanders denken is er geen enkele verplichting om in de uitkerende fase te blijven bij de verzekeraar waar je je aanvullende pensioen, bijvoorbeeld lijfrentes, hebt opgebouwd. Bij die verzekeraars zie je doorgaans dat het geld dan ‘op rente’ wordt gezet. Met als gevolg dat je pensioenkapitaal bij de huidige historisch lage rente in de uitkerende fase nauwelijks aangroeit.

71% onwetend van shoprecht met je aanvullend pensioen

Toch weet volgens een recent onderzoek nog steeds 71% van de doelgroep niet dat je het volste recht hebt met het opgebouwde kapitaal bij een ándere verzekeraar, bank of vermogensbeheerder pensioen of lijfrente aan te kopen. Dit is het zogeheten ‘shoprecht’. Het moment dat je gebruik kan maken van je shoprecht in de uitkerende fase, is als je met een premie- of kapitaalovereenkomst, zoals een lijfrente, de AOW-leeftijd bereikt. Dan wordt een nieuwe overeenkomst aangeboden en kan men dus ervoor kiezen daar niet op in te gaan en gebruik te maken van het shoprecht. De meeste pensioengerechtigden kopen – onwetend van hun wettelijke rechten – hun pensioen nog steeds aan bij de verzekeraar waar het pensioen tevens is opgebouwd. Door geen gebruik te maken van dit shoprecht lopen veel mensen maandelijks behoorlijk wat geld mis. Het aankopen van pensioen bij een andere verzekeraar, bank of vermogensbeheerder kan dus veel euro’s schelen.

Ook bij JOUW Pensioen kan je terecht voor een uitkerende lijfrente. Bereken hier het mogelijke rendement op je lijfrente.

Ook in opbouwfase van je aanvullend pensioen

Maar ook in de opbouwfase van je aanvullend pensioen kun je overstappen naar een andere partij. Dat kan eveneens enorm veel geld schelen. Als we iemand nemen van 53 jaar, met een lijfrentekapitaal van € 50.000,-. Als dat kapitaal ‘aandikt’ met 0,2% rente per jaar dan heb je over 14 jaar als je 67 bent € 51.418,-. Als je dat kapitaal belegt en uitgaat van een gemiddeld jaarrendement van 4% dan kom je na 14 jaar uit op € 86.584,-. Een enorm verschil. Het is niet ondenkbaar dat met de huidige ultra lage rente steeds meer Nederlanders niet alleen in de uitkerende fase maar ook in de opbouwfase zullen overstappen, als ze beseffen dat dit gewoon ‘mag’ en kan.

Bij JOUW Pensioen wordt je geld niet op een renterekening geplaatst, maar belegd in aandelen en obligaties. Ben je benieuwd hoeveel je lijfrentekapitaal kan opleveren, maak dan hier je rendementsberekening.

Beleggen met lijfrentekapitaal is niet voor iedereen geschikt. Ben je financieel afhankelijk van de lijfrente-uitkering dan is het verstandig om te kiezen voor een vaste uitkering op basis van rente. Verkeer je echter in de luxe positie dat je financieel niet afhankelijk bent van de aanvullende uitkering dan kan je wel kiezen voor beleggen. Belangrijk om te weten is dat de uitkeringen dan wel variabel zijn, afhankelijk van het beursklimaat.