Uit onderzoek van het Nibud bleek onlangs dat één op de vier huishoudens geen idee heeft of er recht is op een toeslag. Daarom is het misschien goed er nog even op te wijzen dat vanaf volgend jaar meer ouders recht hebben op  het kindgebonden budget. Ook wel kindertoeslag genoemd. Paren met een gezamenlijk toetsingsinkomen tussen de huidige zogeheten afbouwgrens (€ 20.941) en circa € 75.000 krijgen een hoger kindgebonden budget. Of kunnen voor het eerst in aanmerking komen voor een kindgebonden budget.

Het kan dus lonen om te checken of je over 2019 en voorgaande jaren nog recht hebt op kindgebonden budget.

Je kindgebonden budget voor 2019 kan je aanvragen met Mijn toeslagen. Dat kan tot 1 september 2020. Wil je nog toeslag aanvragen voor 2018, 2017, 2016 of 2015? In sommige gevallen kan dit nog. Lees meer bij Toeslag aanvragen.

Let op: de criteria voor inkomen en vermogen veranderen jaarlijks. Niet alleen vanwege de inflatie, maar ook vanwege het feit dat de politiek de toeslagen gebruikt om aan het koopkrachtplaatje te sleutelen. Als je al toeslag(en) ontvangt, dien je daarom elk jaar te checken of je nog recht hebt op de toeslag(en). Omgekeerd geldt dat als je het ene jaar géén recht had op toeslag(en), je mogelijk het volgende jaar wel in aanmerking komt.

Hier nog een document van de Belastingdienst, met uitleg over de berekening van de kindertoeslag.