fbpx
Wij krijgen een 8.2 van onze klanten*

Protocol stroomlijning kapitaaloverdracht (PSK)

Met het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (“PSK”) wordt het proces van kapitaaloverdrachten gestroomlijnd tussen banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen voor fiscaal gefacilieerde producten. Het PSK heeft tot doel dat de overdrachten tijdig en voorzien van alle gegevens uitgevoerd kunnen worden, waarbij de overdracht van de uit de fiscale wetgeving voortvloeiende aansprakelijkheid tussen de overdragende deelnemer en de ontvangende deelnemer is geregeld. De aangesloten partijen bij het PSK hebben afspraken gemaakt met de intentie om de waardeoverdracht binnen een tijdsbestek van veertien (14) dagen, nadat alle benodigde documenten zijn ontvangen, fiscaal geruisloos over te dragen naar een andere aangesloten partij. Indien de veertiende (14e) dag in het weekend of op een feestdag valt, geldt de eerstvolgende werkdag als veertiende (14e) dag. Als de betaling niet binnen veertien (14) dagen plaatsvindt, dan vergoedt de overdragende partij de wettelijke rente zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

Het PSK en de deelnemers kunt u vinden op de websites van de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars.

Voor welke producten geldt het protocol?

  • Lijfrentekapitaal (verzekeringen (alle fiscale regimes), beleggingsrechten)
  • Goudenhanddrukkapitaal (verzekeringen (alle regimes), beleggingsrechten), spaarrekeningen en beleggingsrechten;
  • Overig stamrechtkapitaal
  • Individueel pensioenkapitaal dat niet valt onder de regels van wettelijke waardeoverdracht (bij wijziging van werkgever)
  • Spaarrekening Eigen Woning en Beleggingsrecht
  • Kapitaalverzekeringen, inclusief Kapitaalverzekeringen Eigen Woning
  • Toekomstige producten die sterk overeenkomen met nadat de werkgroep PSK daartoe besloten heeft

Welke producten biedt JOUW aan?
JOUW biedt een aanvullend pensioenrekening aan. Hierbij wordt een lijfrente aangehouden op een geblokkeerde beleggingsrekening. Het voordeel hiervan is dat je belastingvriendelijk een vermogen kunt opbouwen om jouw pensioen mee aan te vullen. Tevens kunnen bij JOUW ook aan lijfrente aanverwante zaken worden ondergebracht. Denk hierbij aan FOR, Stamrechten en ODV-lijfrenten. Naast het opbouwen van een lijfrente, kun je bij JOUW deze lijfrente ook laten uitkeren.

Kapitaaloverdracht naar JOUW
Heb je een tegoed op een bestaande lijfrenterekening of lijfrenteverzekering? En wil je dit tegoed overhevelen naar een rekening bij JOUW? Als de overdragende partij een PSK-deelnemer is, dan kan je een opdrachtformulier voor kapitaaloverdracht op de website van die PSK-deelnemer vinden. Het volledig ingevulde en ondertekende opdrachtformulier stuur je samen met alle gevraagde documenten naar de overdragende PSK-deelnemer waar je huidige lijfrenterekening of – verzekering loopt. De overdragende PSK-deelnemer neemt contact met je op als er nog aanvullende gegevens of documenten nodig zijn. Zodra jouw huidige aanbieder het formulier en alle vereiste documenten heeft ontvangen, zet deze de waardeoverdracht in gang. Bij een overdracht naar JOUW gelden de voorwaarden van de overdragende partij.

Als de overdragende partij geen PSK-deelnemer is, kan de procedure iets langer gaan duren voordat aan alle formaliteiten is voldaan. Reden daarvan is dat dan een vrijwaringsverklaring moet worden opgesteld die naar tevredenheid is van de overnemende partij.

Kapitaaloverdracht naar een andere aanbieder
Als je je kapitaal over wilt dragen aan een andere PSK-deelnemer, dan kan je het daarvoor bestemde aanvraagformulier overdracht lijfrentekapitaal invullen, ondertekenen en tezamen met een kopie identiteitsbewijs (geen rijbewijs) naar ons opsturen. Met het aanvraagformulier overdracht lijfrentekapitaal verzoek je ons jouw kapitaal over te dragen naar de financiële instelling van jouw keuze. Wij zullen je verzoek conform het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten uitvoeren. De Overdracht van je kapitaal gebeurt na acceptatie van jouw verzoek. Als de overnemende partij geen PSK-deelnemer is, kan de procedure iets langer gaan duren voordat aan alle formaliteiten is voldaan. Reden daarvan is dat dan een vrijwaringsverklaring moet worden opgesteld die naar tevredenheid is van de overnemende partij.

Het kan voorkomen dat je je nieuwe financiële instelling gemachtigd hebt om de overdracht verder te verzorgen. Wij werken daaraan mee mits wij dit ingevulde formulier en jouw machtiging van die financiële instelling met kopie identiteitsdocument per post ontvangen.

Wat kan je verwachten?
Nadat wij het aanvraagformulier overdracht lijfrentekapitaal tezamen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) van je hebben ontvangen, zorgen wij ervoor dat jouw product wordt beëindigd en jouw kapitaal wordt overgedragen. Als jouw verzoek niet compleet is, informeren wij je hierover en vragen wij je om aanvullende gegevens. Wij maken jouw kapitaal uiterlijk binnen 10 werkdagen over aan de financiële instelling van jouw keuze.

Fiscale regels
Overdracht naar een andere financiële instelling is niet altijd mogelijk zonder verlies van specifieke fiscale voordelen. Hier zijn fiscale regels aan verbonden. Deze fiscale regels bepalen of en hoe je het geldbedrag kunt overdragen naar een ander product/andere aanbieder. Maar ook hoe je de fiscale voordelen van jouw huidige product kunt meenemen, als je deze voortzet in een ander financieel product. Het niet volgen van de fiscale spelregels kan betekenen dat je belasting en misschien ook een fiscale boete (revisierente) moet betalen. Een overdracht volgens het PSK geschiedt fiscaal geruisloos. Als je meer wilt weten over fiscale regels kan je kijken op www.belastingdienst.nl en zoeken op lijfrente.

Wie nemen er deel aan het PSK?
De deelnemers aan het PSK zijn verzekeraars en/of banken die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars of de Nederlandse Vereniging van Banken. Andere financiële instellingen die geen lid zijn kunnen op eigen verzoek en vrijwillig deelnemen aan het PSK. JOUW neemt als beheerder van beleggingsinstellingen vrijwillig deel aan het PSK. Alle PSK-deelnemers kan je vinden op de websites van de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars.

Vragen?
Heb je vragen over jouw waardeoverdracht? Wij helpen je graag. Neem hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 020 – 638 82 26. Of stuur een e-mail naar info@jouw-pensioen.nl