Premie zorgverzekering weer omhoog

De zogeheten nominale premie van de zorgverzekering gaat in 2021 weer omhoog, met € 62 per Nederlander. De nominale zorgpremie is het premiebedrag dat zorgverzekeraars volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) minimaal moet vragen om alle zorgkosten eruit te halen.

Wel kunnen de zorgverzekeraars zelf bepalen hoe hoog de zorgpremie voor hun verzekerden volgend jaar zal zijn. Een individuele verzekeraar kan bijvoorbeeld, door inzet van reserves, besluiten de premie minder hard te laten stijgen. Of een verzekeraar maakt misschien wel minder kosten, omdat ze veel gezonde verzekerden in haar klantenbestand heeft. Of misschien heeft een verzekeraar veel winst gemaakt en wordt die teruggegeven aan de klant, door een lagere premie te rekenen voor het komende jaar.
Maar het omgekeerde kan ook, de zorgpremie juist extra laten stijgen. De verwachting is in ieder geval dat de prijsverschillen van de verzekeringen weer meer zullen gaan uiteenlopen. Wat ertoe zal leiden dat meer Nederlanders zullen gaan overstappen naar een andere verzekering.

Basisverzekering zorg € 3.000 per gezin

De gemiddelde prijs voor een basisverzekering komt in 2021 uit op € 123 per maand (dit jaar € 118). Op jaarbasis is dat € 1476. Laten we even een gezin met twee minderjarige kinderen nemen. Dat betaalt in 2021 bijna € 3.000 aan premie voor alleen de basisverzekering. Daar komen voor de volwassenen nog het eigen risico en een eventuele premie voor aanvullende zorg, zoals een tandartsverzekering, bij.

Zorgtoeslag

Gelukkig is het systeem in Nederland nog steeds gericht op solidariteit: gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen ontvangen zorgtoeslag. De verwachting is dat deze mee zal gaan stijgen met de oplopende premies. Voor gezinnen die niet voor zorgtoeslag in aanmerking komen, is de oplopende zorgpremie vaak een reden tot zorg, omdat het zo’n forse hap uit het gezinsbudget neemt.

Zorgpremie 2022?

Door de coronacrisis is veel standaard zorg uitgesteld en nog niet gedeclareerd. Er is flinke kans dat die uitgestelde zorg volgend jaar als het ware wordt ingehaald. Bovendien lopen de zorgkosten hoe dan ook sterk op. Onder meer omdat de lonen in de zorg volgend jaar met bijna 3,3% stijgen. Daarnaast moet er veel nieuw personeel worden aangetrokken, om de vraag naar zorg te kunnen blijven opvangen. Door deze ontwikkelingen zullen de zorgkosten volgend jaar naar verwachting extra hard stijgen, wat weer grote gevolgen kan hebben voor de zorgpremie in 2022.

Eigen risico zorgverzekering blijft gelijk

Het eigen risico blijft in 2021 gelijk op € 385. Voor de huisarts betaal je natuurlijk geen eigen risico. Hetzelfde geldt voor zorg die wordt gedekt in je aanvullende verzekering, bijvoorbeeld voor de tandarts.

Eventueel overstappen naar andere zorgverzekering  vanaf november

Uiterlijk 12 november dit jaar moeten alle zorgverzekeraars de tarieven voor de zorgpremie in het nieuwe jaar bekend hebben gemaakt. Vanaf november kun je dan ook weer zorgpremies vergelijken en eventueel een andere verzekeraar kiezen, vóór het eind van het jaar.