Pensioenzorgen bij veel Nederlanders

Zorgen over het pensioen zijn er bij steeds meer Nederlanders. Sterker nog, circa 37% van de Nederlandse werknemers ligt weleens wakker door pensioenzorgen, blijkt uit het jaarlijkse pensioenonderzoek, de Pensioenmonitor.

Dan gaat het om zorgen over de hoogte van het opgebouwde pensioen, het wel of niet kunnen rondkomen na pensionering en de inkomstendaling waar men mee te maken krijgt. Dergelijke gedachten kunnen dus zo verontrustend zijn voor veel Nederlanders dat ze er zelfs soms niet goed door kunnen slapen.

Kennis neemt toe

Goed nieuws vinden de onderzoekers dat de pensioenkennis in Nederland lijkt toe te nemen. Steeds meer mensen weten hoeveel inkomen ze na pensionering ongeveer kunnen verwachten. Ook weet men steeds beter hoeveel inkomen men na pensionering nodig heeft. Misschien nog belangrijker is dat in vergelijking met vorige jaren steeds meer mensen op de hoogste zijn van de mogelijkheden om extra pensioen op te bouwen. Hoewel dat deels ook met spijt gepaard gaat. Want meer dan een derde van de 55-plussers zegt spijt te hebben niet eerder te zijn begonnen met het opbouwen van hun pensioen.

Tips van de 55-plussers

De onderzoekers vroeger ook aan de 55-plussers hoe ze met de kennis van nu hun ’30-jarige ik’ van destijds zouden adviseren. De meest gehoorde adviezen aan hun jongere ik waren: begin op tijd met sparen, sta bij belangrijke veranderingen in je leven even stil bij je pensioen en check regelmatig hoeveel pensioen je opbouwt.