Zitten pensioenverhogingen erin volgend jaar?

Vorig zomer dreigde nog een korting van 10% op de pensioenen. Hoe zit het nu? Zijn de dekkingsgraden – die een goede indicatie geven of een pensioenfonds nu en in de toekomst de pensioenen kan uitbetalen – verbeterd?

En jawel, de dekkingsgraden van de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland (PFZW, PME, PMT, ABP en bpfBouw) zijn inderdaad verbeterd. Een korting van de pensioenen in 2022 lijkt daarmee van de baan. Aan de andere kant, een verhoging van de pensioenen zit er bij de meeste fondsen in 2022 waarschijnlijk toch niet in. Vier van de vijf hierboven genoemde pensioenfondsen hebben namelijk nog een dekkingsgraad onder de 110%: PFZW, PME, PMT en ABP.

Koopkracht achteruit

Op basis van de actuele spelregels dient de dekkingsgraad hoger dan 110% te zijn om te mogen verhogen. Dat is momenteel alleen bij het fonds van bpfBouw het geval: 122,2%. Overigens is de dekkingsgraad aan het einde van het jaar uiteindelijk maatgevend voor het wel of niet mogen verhogen van de pensioenuitkeringen. Als er geen verhogingen worden doorgevoerd, gaat door inflatie en het uitblijven van indexatie bij de meeste fondsen de koopkracht van gepensioneerden achteruit.