Wouter Koolmees van Sociale Zaken had nog zo de pensioenfondsen gevraagd om de premies dit jaar niet te verhogen. Maar bij de helft van de 48 Nederlandse bedrijfstakpensioenfondsen wordt de pensioenpremie dit jaar – licht – verhoogd. Volgend jaar zullen echter sommige pensioenfondsen de premies fors verhogen.

De pensioensector heeft het door de lage rente al een tijd niet makkelijk. Veel pensioenfondsen waarschuwden al dat de pensioenpremies mogelijk flink omhoog moeten, vooral door de aanhoudend lage rente. Dit jaar is het echter nog niet echt zover. Weliswaar verhoogden sommige kleinere bedrijfstakfondsen voor dit jaar hun pensioenpremie. Maar bijvoorbeeld Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) – met bijna 2,9 miljoen deelnemers het op een na grootste pensioenfonds van Nederland – houdt de premie voor werknemers in de zorgsector dit jaar gelijk.

ABP

Van de tien grootste Nederlandse pensioenfondsen verhogen alleen de bouw en BPL (pensioenfonds voor de landbouwsector) hun pensioenpremies. Ook het ABP, met 3 miljoen deelnemers het grootste pensioenfonds van Nederland, verhoogt de pensioenpremie licht, met circa €1 netto per maand, vanaf januari dit jaar.

Volgend jaar

Volgend jaar wordt het echter een heel ander verhaal. Dan verhogen de metaalelektro-pensioenfondsen PME en PMT de pensioenpremies met respectievelijk 16% en 26%. PGB, het fonds voor grafische bedrijven, gaat uit van een stijging van 17%.

En het ABP laat weten dat in 2021 de premies ‘waarschijnlijk fors verder’ zullen groeien. Het ambtenarenfonds waarschuwt tevens dat de pensioenopbouw vanaf 2021 mogelijk verlaagd wordt, om de pensioenen betaalbaar te houden.

Al met al lijkt het er steeds meer op dat de tendens dat pensioen minder zeker wordt – en iedereen dus zelf aanvullende pensioenopbouw moet regelen – verder doorzet. Met ‘dank’ aan de ultra lage rente.