fbpx
Wij krijgen een 8.2 van onze klanten*

Bereken nu zelf

Opgebouwde lijfrentekapitaal uitkeren

Je hebt een mooi kapitaal opgebouwd en nu is het moment aangebroken om je lijfrente te laten uitkeren. Er zijn heel wat partijen die het graag voor je regelen, maar als je goed kijkt, zie je dat ze bijna allemaal hetzelfde doen. Ze zetten jouw geld weg tegen rente en keren je periodiek een aanvullend inkomen uit. Dat kan ook anders.

Lijfrente uitkeren via JOUW

De rente is historisch laag en dus kan je je afvragen of het wegzetten van je kapitaal op rente nu wel zo interessant is. De overheid ziet dat ook en daarom mag je met jouw uitkerende lijfrente doorbeleggen. JOUW is één van de weinige partijen waar dat ook kan, in obligaties en aandelen. Dat geeft je kapitaal de mogelijkheid om verder te groeien. Dat kan resulteren in meer lijfrente.

Niet voor iedereen

Je lijfrente beleggen of niet: wat is het verschil?

Beleggingsmix en de procentuele verdeling over beleggingsfondsen

Bij JOUW lijfrente kun je bij aanvang een beleggingsmix kiezen, waardoor overeenkomstig een bepaalde procentuele verdeling wordt belegd in één of meerdere beleggingsfondsen.

Word je klant bij ons? Dan krijg je een persoonlijke inlogpagina. Op deze pagina volg je de ontwikkeling van je kapitaal op de voet.

Je kunt een keuze maken uit de hier aangegeven drie beleggingsmixen met de aangegeven procentuele verdeling, maar je kunt ook voor een andere beleggingsmix en/of procentuele verdeling kiezen.

  • Defensief: 60% in het W&O Europees Obligatiefonds en voor 40% in het W&O Europees Aandelenfonds.
  • Neutraal:  40% in het W&O Europees Obligatiefonds en voor 60% in het W&O Europees Aandelenfonds.
  • Offensief: 100% in het W&O Europees Aandelenfonds.

In plaats van het W&O Europees Aandelenfonds kan je ook beleggen in Bright New World, een beleggingsfonds gericht op snelgroeiende, innovatieve sectoren. Wil je hier meer over weten, stuur dan een e-mail naar info@jouw-pensioen.nl of bel tijdens kantooruren op 020 638 82 26.

De gekozen beleggingsmix en de bijbehorende procentuele verdeling functioneren alleen als een leidraad, aangezien je alleen bij aanvangsdatum op deze wijze bent belegd. Alle gestorte geldbedragen in het kader van het opbouwen of uitkeren van lijfrente zullen na storting worden belegd in een bepaalde beleggingsmix, gespreid over de beleggingsfondsen overeenkomstig de procentuele verdeling die je bij aanvang hebt aangegeven. Door de koersfluctuaties van de beleggingen is de waarde van je participaties in de beleggingsfondsen continu aan verandering onderhevig. Hierdoor is de procentuele verdeling ten opzichte van de oorspronkelijke procentuele verdeling continu aan wijziging onderhevig. Van belang is dan ook dat je regelmatig het klantenportaal van JOUW bezoekt om jezelf te informeren inzake de actuele procentuele verdeling. Dan kun je beoordelen of (a) de gelden nog wel overeenkomstig je oorspronkelijk gekozen procentuele verdeling belegd zijn of (b) ,ongeacht de oorspronkelijk gekozen beleggingsmix en procentuele verdeling, je een andere beleggingsmix en/of procentuele verdeling wilt.

Je bepaalt zelfstandig of je een wijziging in de procentuele verdeling doorvoert en, in voornoemd kader, vervolgens een opdracht geeft aan JOUW. Een verzoek tot wijziging van beleggingsmix en de procentuele verdeling wordt niet getoetst aan je persoonlijke situatie. JOUW is namelijk alleen fondsmanager van beleggingsfondsen. JOUW geeft je geen advies aangaande de beleggingsmix en procentuele verdeling.

In het algemeen is het verstandig naarmate je dichter bij de pensioengerechtigde leeftijd komt om defensiever te gaan beleggen.

Je kunt met ons contact opnemen via 020-6388226 en info@jouw-pensioen.nl, indien je een andere beleggingsmix en/of procentuele verdeling wenst.

De beleggingsfondsen bezitten een open-end karakter en zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

* Voor JOUW Lijfrente is een essentiële-informatiedocument opgesteld, welke je hier kan downloaden. Aangezien JOUW Lijfrente meerdere beleggingsopties kent, kun je aanvullend op het essentiële-informatiedocument hier tevens het prospectus en de essentiële beleggersinformatie-documenten van de beleggingsfondsen downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag erom en lees deze documenten voordat je het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kan je hier terecht. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Belangrijk om te weten is dat de uitkeringen bij JOUW Lijfrente variabel zijn, afhankelijk van het beursklimaat. De uitkeringen bij de verzekeraars zijn vast. Voor mensen die financieel afhankelijk zijn van het aanvullende pensioen is JOUW Lijfrente dan ook niet geschikt. Je hebt namelijk uitzicht op meer rendement dan de huidige rente. Maar je loopt ook het risico dat je kapitaal minder waard wordt. Echter, als je in de positie verkeert dat je het risico van variabele uitkeringen kunt dragen, dan biedt JOUW Lijfrente een zeer interessant alternatief.

Ga nu zelf aan de slag en bereken jouw lijfrente-uitkering

Bij JOUW kun je je kapitaal beleggen. En dát biedt zicht op meer lijfrente. Hoeveel meer? Dat kun je nu zelf berekenen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ga nu zelf aan de slag en bereken jouw lijfrente-uitkering

Bij JOUW kun je je kapitaal beleggen. En dát biedt zicht op meer lijfrente. Hoeveel meer? Dat kun je nu zelf berekenen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Over JOUW

Kosten lijfrente laten beleggen

JOUW Lijfrente aanvragen is helemaal gratis. De aankoopkosten van de beleggingsfondsen zijn 0,5%. De beheervergoeding varieert van 0,7% tot 1% per jaar. Indien je belegt in andere beleggingsfondsen dan het W&O Europees Aandelenfonds en het W&O Europees Obligatiefonds gelden andere tarieven. Wil je een gedetailleerd overzicht van alle kosten binnen JOUW? Lees dan het prospectus, Essentiële-informatiedocument (Eid) en de Essentiële beleggersinformatie (EBI) van de betreffende fondsen. Deze documenten vind je hier.

Zekerheid

Als wij failliet zouden gaan, heeft dat geen consequenties voor jou. Als je gebruikmaakt van onze dienstverlening, wordt jouw geld belegd in beleggingsfondsen. De financiële instrumenten binnen deze beleggingsfondsen worden bewaard door een speciale bank, CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch (voorheen KAS BANK N.V.).

Het is en blijft jouw lijfrentekapitaal

Wat gebeurt er met jouw lijfrentekapitaal als je komt te overlijden? In veel gevallen gaat niet je hele kapitaal over naar je erfgenamen. Een deel vervalt dan aan de verzekeringsmaatschappij of bank. Dit is opgenomen in de polisvoorwaarden. Bij JOUW verdwijnt jouw lijfrentekapitaal niet in een collectief. Het gaat voor 100% naar je erfgenamen. Het is en blijft immers jóuw geld.

Benieuwd hoe dat in jouw situatie is geregeld? Upload je polis, dan zoeken wij het voor uit!

Documenten

Op deze pagina vind je de documenten die van belang zijn bij JOUW Lijfrente en de betreffende beleggingsfondsen.