Pas op voor Whatsapp fraude

Verschillende grootbanken waarschuwen recent weer voor whatsapp-fraude. Ze wijzen erop dat door het toenemende digitale contact, onder meer via whatsapp, tot een flinke toename leidt van het aantal pogingen tot fraude via social media. Waar moet je op letten om te voorkomen dat je hiervan het slachtoffer wordt?

Fraude via whatsapp komt al met al het meest voor. De fraudeur pretendeert doorgaans een bekende te zijn die in geldnood verkeert. Om de geloofwaardigheid te vergroten onderzoeken de fraudeurs vaak social media-pagina’s van degene die zij imiteren. Door over recente gebeurtenissen te praten en het taalgebruik na te bootsen, hopen zij hun slachtoffer te overtuigen. Meestal wordt gevraagd met spoed geld over te maken. Wees echt heel alert bij dit soort zaken, want het is ook wel gebeurd dat oplichters erin slaagden om het whatsapp-account van iemand tijdelijk over te nemen.

Wat kun je doen tegen dit soort fraude?

  • Je eigen beveiliging vergroten. Dat doen je door in whatsapp naar ‘Instellingen’ te gaan en vervolgens op ‘Account’ te drukken. Schakel hier verificatie in twee stappen in en doorloop de stappen.
  • Een open deur misschien, maar toch goed om je te realiseren, zeker als je bezorgd bent over je hulp vragende ‘familielid’ of ‘vriend’ en daardoor misschien geneigd bent om stante pede te helpen door geld over te maken: probeer gelijk even met degene die je hulp vraagt op een andere manier te contacten, bijvoorbeeld door hem of haar te bellen.
  • Klik bovendien in een bericht niet zomaar op linkjes, zeker als je het niet helemaal vertrouwt.

Toch erin getrapt, wat dan?

Je kunt uiteraard niet je verlies ergens verhalen als je zelf geld hebt overgeboekt naar een oplichter. Toch is het wel slim om bij dit soort fraude onmiddellijk je bank of creditcardmaatschappij op de hoogte te brengen. Temeer omdat soms een overboeking nog tijdig kan worden geannuleerd. Daarnaast is het verstandig kopieën van de betreffende bankafschriften te maken en deze, plus alle communicatie die je met de fraudeur via whatsapp had, te gebruiken voor een online aangifte van de fraude bij de politie. Als er dan vervolgens een verdachte in beeld is, kun je met de aangifte die je hebt gedaan een poging doen je geld terug te krijgen. Aan de andere kant, meer dan de helft van alle misdrijven in Nederland wordt wegens gebrek aan menskracht niet eens door de politie in behandeling genomen. Beter dus op voorhand voorkomen dat je het slachtoffer wordt van dergelijke fraude.