De aandelenbeurzen zijn na de forse koersval als gevolg van de coronacrisis flink opgeveerd. Het opvallende is dat deze keer particuliere beleggers het voortouw lijken te nemen bij het herstel op de beurzen.

Het bijzondere na de recente zeer forse koersval door de coronacrisis is het snelle herstel op de beurzen. Natuurlijk zijn we nog niet op de koersniveaus die we zagen voordat de coronacrisis zo ongeveer de hele wereld in zijn greep kreeg. Maar het al opgetreden herstel is opvallend. Neem bijvoorbeeld de Nederlandse AEX-index, die op 19 februari bijna 630 punten aantikte en een maand later, op 18 maart, iets boven de 404 punten sloot. Een koersval van bijna 36%! Maar inmiddels zijn de beurzen fors opgeveerd. Een vergelijkbaar beeld zien we ook elders, bijvoorbeeld bij de belangrijke Amerikaanse beursindex Dow Jones.

Geen ‘schlemielen’ meer

Er lijkt deze keer bovendien een opvallend verschil met eerdere forse beurscrises, zoals de kredietcrisis in 2009. Destijds waren het vooral de professionele beleggers die in eerste instantie de dans naar herstel leidden. En werden particuliere beleggers in de media ‘weggezet’ als ‘schlemielen’ die op het hoogtepunt kopen en op het dieptepunt verkopen. En vervolgens gedesillusioneerd de beurs de rug toekeren. Maar dat lijkt niet langer de trend. Nu zien veel particuliere beleggers de fors lagere koersen juist als een kans. Bij populaire brokers zoals de Giro en Binck zijn er wachttijden tot enkele weken om klant te kunnen worden. Waar particuliere beleggers bij zo’n beetje elke crisis een angstige of passieve houding aannemen, is het bijzonder om te zien dat nu juist zij gaan kopen. Er is dus onder hen veel vertrouwen dat straks de beurzen nog verder zullen opveren.

Geen systeemfouten

Misschien komt dat vertrouwen voort uit het besef dat het deze keer geen overdreven verwachtingen voor een sector waren die de koersval veroorzaakten. Of systeemfouten binnen het financiële stelsel, zoals in 2009. Onderliggend lijken de economie en het bedrijfsleven er best goed aan toe, is meer het algehele besef van beleggers. Het is nu dat ‘verdomde virus’, en dat zal uitdoven. En vervolgens – lijkt de gedachte – zullen we met zijn allen zoveel hebben geleerd van de corona-uitbraak dat we als wereld juist een stap voorwaarts kunnen zetten. Want de crisis biedt namelijk ook hoopgevende signalen.

Misschien een betere wereld

Immers, er wordt toch in flink wat landen vrij snel actie ondernomen om de financiële gevolgen van de crisis te bezweren voor bedrijven en particulieren, hoewel dat natuurlijk nog beter kan. Mensen houden zich in het algemeen aan vergaande leefbeperkingen, om daarmee henzelf maar ook zeker anderen te beschermen. Er is een staakt het vuren in Jemen. Er wordt door biotechbedrijven, universiteiten en laboratoria over de hele wereld samengewerkt om een vaccin te ontwikkelen. Er is meer besef opgetreden dat we echt iets aan het klimaat – dat door de inactiviteit zichtbaar opklaart – moeten doen. Particuliere beleggers lijken ook dergelijke ontwikkelingen als een positief signaal te waarderen.