Overwaarde huis verzilveren

Van alle huiseigenaren in Nederland heeft 35% minimaal € 100.000 overwaarde, bij 11% is dat zelfs € 200.000 of meer. Normaal gesproken wordt de overwaarde bij de verkoop verzilverd. Maar er zijn ook andere manieren om overwaarde te verzilveren. 

Een manier om de overwaarde uit je huis te verzilveren, is door een zogenoemde Verzilverlening aan te vragen bij de gemeente waar je woont (niet iedere gemeente heeft een Verzilverlening). In de praktijk is een dergelijke lening vooral bedoeld voor senioren om een woning op te kunnen knappen of om noodzakelijke verbouwingen door te voeren. Pas aan het einde van de looptijd, bij verkoop van de woning of overlijden van de langstlevende schuldenaar, wordt de lening aflost. Er wordt maandelijks geen rente en aflossing betaald, omdat de rente jaarlijks bij de schuldrest wordt opgeteld. De Verzilverlening is daardoor heel geschikt voor huiseigenaren die wel een ruime overwaarde, maar onvoldoende inkomen hebben om de maandlast van de lening te betalen.

Blijverslening

Bij een Blijverslening, die ook door gemeentes wordt verstrekt, wordt je inkomen in tegenstelling tot bij de Verzilverlening, getoetst, omdat je deze lening maandelijks aflost. De rentes zijn doorgaans gunstig en liggen lager dan de gemiddelde hypotheekrente. Bij de Blijverslening hoef je het geld niet verplicht in je huis te steken, maar kan het ook als consumptief krediet worden afgesloten. Dus voor doeleinden die je zelf bepaalt. Dan is de maximale lening met € 10.000 wel een stuk lager dan wanneer je het geld in je huis steekt: € 50.000.

Bij de banken: de overwaardehypotheek

Niet alleen gemeentes, maar ook banken geven leningen uit om overwaarde uit je huis te verzilveren, vergelijkbaar met de hierboven genoemde leningen die je bij de gemeente aanvraagt. Ook deze leningen kun je alleen krijgen als jij (en eventueel je partner) de AOW-gerechtige leeftijd hebben bereikt. De overwaardehypotheek mag je in deze gevallen uitsluitend gebruiken voor het kopen van een ander huis, het verbouwen van je huidige woning of om je hypotheekrente te verlagen. Onder meer ABN Amro en Rabobank bieden zo’n lening aan.

Krediethypotheek

Nog een andere mogelijkheid – wel voor alle leeftijden en geen verplicht bestedingsdoel – is de krediethypotheek bij een bank, met je huis als onderpand. Je moet dan voldoende inkomen hebben en de rentelasten kunnen dragen. Dergelijke hypotheken zijn dan eigenlijk een aanvulling op je inkomen.

Een andere mogelijkheid is nog de zogeheten opeethypotheek, bedoeld voor mensen die onvoldoende inkomen hebben om één van de hierboven genoemde hypotheken af te sluiten. Bij deze hypotheekvorm ‘eet’ je de overwaarde van je huis op.

Verkopen en huren

Ten slotte is er nog de mogelijk om je huis te verkopen aan gespecialiseerde aanbieders als Zilver Wonen, om daarna van hen je huis terug te huren. Het voordeel daarbij is dat je direct de gehele waarde van je huis verzilvert, maar je betaalt vervolgens meestal wel een marktconforme huur. Er zijn ook organisaties waar je geen huur betaalt, bijvoorbeeld bij Behouden Huis. Maar dan is er meestal wel weer een leeftijdseis.