Heel wat mensen hebben de afgelopen tijd al een overstap gemaakt naar JOUW Pensioen. Vooral het uitzicht op een beter rendement en het feit dat het ook echt jouw geld is en blijft, waren hierbij de belangrijkste redenen.

Overstappen naar JOUW Pensioen is nu nog aantrekkelijker geworden. Want heb je al meer dan € 20.000,- opgebouwd, dan ligt er een mooie transferpremie op je te wachten. Deze premie kan oplopen tot € 975,-. Dus volg het voorbeeld van ex-international en coach John van den Brom en maak nu een transfer naar JOUW Pensioen. Bekijk hier hoeveel transferpremie op jou ligt te wachten.

Voor JOUW Pensioen is een essentiële-informatiedocument opgesteld, welke je hier kan downloaden. Dit document bezit informatie over het product, de kosten en de risico’s. Aangezien JOUW Pensioen meerdere beleggingsopties kent, kan je aanvullend op het essentiële-informatiedocument hier tevens specifieke informatie over de beleggingsfondsen in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie documenten downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag erom en lees deze documenten voordat je het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kan je hier terecht. De beleggingsfondsen hebben een open-end karakter en zijn geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst