Organisatie

JOUW Pensioen is een handelsmerk van Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 61133078.

JOUW Pensioen is een beheerder van beleggingsfondsen, waar cliënten van JOUW Pensioen fiscaal gefaciliteerd en niet fiscaal gefaciliteerd in participeren, en is in voornoemd kader in het bezit van een AIFM-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Amsterdam. De beleggingsfondsen zijn geregistreerd bij de AFM.

De beleggingsfondsen waarin wordt geparticipeerd zijn subfondsen van het paraplufonds W&O Beleggingsfondsen.