Ondernemer, heb je wel een AOV nodig?

Waar moet je op letten wanneer je als ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) wil afsluiten? Heb je er trouwens wel eentje nodig?

Als ondernemer/zzp’er kun je je verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Je ontvangt dan een maandelijkse uitkering als je niet langer kunt werken. Toch sluiten niet heel veel ondernemers een AOV af: nog niet eens 13%, blijkt uit het laatste onderzoek, van 3 jaar geleden. Voor menig ondernemer zijn de premies – te – hoog en daarnaast kennen veel van deze verzekeringen nogal wat uitsluitingen voor potentiële verzekerden.

Broodfondsen

De vraag is voor iedere ondernemer/zzp’er: wegen de kosten van de AOV op tegen de mogelijke opbrengsten in geval van arbeidsongeschiktheid. Dat moet iedereen voor zichzelf op een rijtje zetten, maar het is zeker niet altijd het geval. Bovendien kiezen steeds meer zzp-ers voor alternatieven voor deze verzekeringen, waarbij geen kosten aan de strijkstok van de verzekeraar blijven zitten. Zoals broodfondsen. Bij een broodfonds gaat het om een constructie waarbij een groep zzp’ers elke maand geld inlegt. Wie langer dan een maand ziek is, krijgt uit de pot van het broodfonds geld om in het levensonderhoud te voorzien.

Verplichte AOV?

Eerder dit jaar bereikten de vakbonden en het kabinet overeenstemming over een verplichte AOV, vanaf 2024. De vakbonden vinden een verplichte AOV nodig, omdat werknemers nu een oneerlijke concurrentiestrijd zouden voeren met zzp’ers. De redenering is dan: veel zelfstandigen hebben zich niet verzekerd en zijn daarom eigenlijk te goedkoop. Momenteel wordt gewerkt aan een wetsvoorstel dat zzp’ers verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De premie wordt vermoedelijk inkomensafhankelijk – rond de 8% van het inkomen – en fiscaal aftrekbaar. De verplichte AOV dekt 70% van het laatst verdiende inkomen en bedraagt maximaal € 1.650 bruto per maand. De maximale premie zal rond de € 220 per maand bedragen. Het UWV gaat de uitvoering en re-integratie regelen, als alles doorgaat.

Toch zelf afsluiten?

Wanneer er daadwerkelijk een verplichte verzekering komt, kan het slim zijn om voordien zelf een AOV af te sluiten. Dan heb je namelijk zelf invloed op de voorwaarden, premie en uitkering. Bij een verplichte AOV is bijna alles al vastgelegd in de wet.