Obligaties die het wel doen. 4,9% over het afgelopen jaar*

Obligaties leveren tegenwoordig nauwelijks nog rendement op. Maar dat geldt niet voor alle obligaties. Er zijn obligaties die ook in het afgelopen jaar wel prima rendementen hebben opgeleverd.

En dan hebben we het over de obligaties die gedekt worden door hoog kwaliteit vastgoed en andere zekerheden als onderpand. Denk daarbij dus aan hypotheken op woningen en andere gebouwen. Of auto-lease leningen. Interessante obligaties dus. Met nog steeds uitzicht op een mooi rendement.

Tot voor kort konden particuliere beleggers niet in deze aantrekkelijke obligaties beleggen omdat de obligaties vaak rechtstreeks bij professionele partijen worden gestald, zoals pensioenfondsen. Maar met het W&O Obligatie Plus Fonds is daar verandering in gekomen. Er zijn maar weinig partijen in Nederland die particuliere beleggers de mogelijkheid bieden te profiteren van deze aantrekkelijke obligaties. Wijs & van Oostveen Fund Management is daar een van.

Over de periode 27 mei 2021 tot en met 27 mei 2022 komt het rendement uit op 4,94%.

Meer informatie en aankopen
Wilt u meer informatie. Of wilt u participaties aankopen. Klik dan op deze link.

* Het W&O Obligatie Plus Fonds heeft in de periode 27 mei 2021 – 27 mei 2022 een rendement behaald van 4,94%. In toekomstige periodes kan dit percentage zowel naar boven als naar beneden afwijken.

Het W&O Obligatie Plus Fonds belegt in deelnemingsrechten van beleggingsfondsen met een beperkte verhandelbaarheid, die op hun beurt beleggen in genoemde obligaties. Het W&O Obligatie Plus Fonds is een beleggingsfonds met een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met de essentiële beleggersinformatie hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u hier terecht. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.