NVM: krapte op woningmarkt blijft

De woningmarkt in Nederland is nog altijd heel krap. Uit cijfers over het eerste kwartaal 2021 van de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) blijkt dat in het eerste kwartaal dit jaar de gemiddelde prijs voor een woning met 15% steeg. Zo’n forse stijging – in zo een korte periode – is de laatste 20 jaar niet meer voorgekomen. Blijft dit zo doorgaan of is er stabilisatie op komst? We vroegen het aan de NVM.

De vraag of het einde van de prijsstijgingen van woningen in Nederland in zicht is, beantwoordt de NVM niet. ‘We kijken niet vooruit, omdat we het simpelweg niet kunnen voorspellen. We geven wel ieder kwartaal, op basis van de transacties, een beeld van de markt. En dan zien we dus een prijsstijging in één kwartaal zoals we die de laatste 20 jaar niet zagen. Daarnaast zien we een enorme krapte: er is nu een acuut tekort van 300.000 woningen. En dat zal niet zo snel veranderen. Er is dan weliswaar een actieagenda om tot 2030 1 miljoen nieuwe woningen te bouwen. Maar daar lopen we al flink op achter. Daarnaast neemt het aantal huishoudens nog steeds toe. De vraag blijft dus onverkort groot.’

Geen doorstroming

Een van de gevolgen van de krapte aan woningen is dat er nauwelijks doorstroming is op de markt. ‘Veel mensen beginnen er niet eens aan hun woning te koop te zetten, omdat ze niet verwachten op redelijke termijn een andere woning naar hun zin te vinden. Alles blokkeert dus op de woningmarkt. Halverwege het eerste kwartaal 2021 stonden circa 17.500 woningen te koop, 42% minder vergeleken met een jaar geleden. Sinds 1995, toen deze meting werd gestart, stonden er niet zo weinig woningen te koop.’

Buiten grote steden

De NVM ziet ook dat er steeds meer belangstelling is voor woningen buiten de vier grote steden. ‘Door corona is thuiswerken normaler geworden. Daarom is de thuissituatie voor velen nog extra belangrijk geworden. En buiten de vier grote steden kun je misschien nog wel die extra kamer of die buitenruimte krijgen, meer woning voor hetzelfde geld als in de stad dus.’

Toch een voorspelling voor de prijsontwikkeling…

Zoals gezegd, de NVM waagt zich niet aan het voorspellen van de prijsontwikkeling van Nederlandse woningen. Maar als we alles op een rijtje zetten, zoals het enorme woningtekort en de stabiele sociaaleconomische vooruitzichten, dan is een verdere stijging van de gemiddelde huizenprijs wel meer voor de hand liggend dan een daling. En dat beaamt inderdaad ook de NVM.