Sinds de coronacrisis begon, is veel aan het ‘schuiven’, veranderen. Zeker ook allerlei zaken rond financiën staan momenteel in een ander daglicht dan voorheen. Dat merken bijvoorbeeld Nederlanders die nu overwegen een huis te kopen. De punten in dit artikel zijn zeker de moeite waard om te weten en rekening mee te houden, mocht je van plan zijn een nieuw huis te kopen.

Strengere inkomenstoets

Eigenlijk is het wel heel logisch dat hypotheekverstrekkers inmiddels strengere inkomenstoetsen uitvoeren dan voorheen. Immers, de wereld staat zodanig ‘op zijn kop’, dat ook sterke bedrijven kunnen omvallen. Daarom willen hypotheekverstrekkers echt de meest recente gegevens hebben, om te kunnen onderzoeken hoe je er financieel voorstaat in de coronatijd. Zo eisen ze – heel begrijpelijk – steeds vaker het meest recente loonstrookje.

Had je nog geen vast dienstverband, maar was er onlangs wel een intentieverklaring gegeven door je werkgever, dan zal je hypotheekverstrekker hoogstwaarschijnlijk met je werkgever gaan bellen om dit te verifiëren. En wanneer de intentieverklaring ouder is dan een maand, dan is de kans nu heel groot dat de hypotheekverstrekker eist dat je een nieuwe aanvraagt bij je werkgever.

Als je een eigen onderneming hebt, kun je nu uiteraard nog meer dan voorheen kritische vragen verwachten over de robuustheid dan wel kwetsbaarheid van je bedrijf en eventuele reserves om tegenslagen te kunnen opvangen.

Let op langere duur financieringsvoorbehoud!

Wanneer je het koopcontract hebt getekend, is er voor jou als koper wettelijk nog drie dagen de tijd om zonder opgaaf van reden van de koop af te zien. Na die drie dagen mag dat uitsluitend nog als je succesvol een beroep kunt doen op de ontbindende voorwaarden. Waarbij een voorbehoud van financiering een van de belangrijkste ontbindende voorwaarden is. Maar in deze tijd duurt de behandeling van hypotheekaanvragen langer dan voorheen. Dat komt doordat hypotheekverstrekkers kritischer zijn in de beoordeling van de aanvragen en doordat het aantal hypotheekaanvragen de afgelopen weken fors is gestegen. Daarom is het slim een langer voorbehoud in de koopakte op te nemen. Voor de coronacrisis was 4 tot 6 weken een gebruikelijke termijn. Nu is 8 weken verstandig.

Let op stijgende hypotheekrente

Denk er ook aan dat de hypotheekrente na een lange tijd van daling weer een stukje opgelopen is. Die hogere rente is een duidelijk signaal dat hypotheekverstrekkers een hoger risico op wanbetaling inprijzen. Of de hypotheekrente verder gaat oplopen of niet is momenteel nog niet duidelijk. Maar houd de ontwikkelingen in elk geval goed in de gaten als je overweegt een huis te kopen.