Nog niet alle pensioenfondsen uit gevarenzone

De combinatie van stijgende rente en aandelenkoersen leidde recent voor Nederlandse pensioenfondsen tot extra vermogen. De gemiddelde dekkingsgraad is nu zodanig dat de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Maar omdat het om een gemiddelde gaat, zijn er ook pensioenfondsen met een lagere beleidsdekkingsgraad. Zo blijft het nog altijd spannend of alle fondsen uit de gevarenzone zijn. De betaalbaarheid van pensioenen zal de komende jaren hoe dan ook een hot item blijven. Ook omdat de hele systematiek van pensioenen verandert, door het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenakkoord.

Moeilijk te doorgronden

Dat nieuwe akkoord en stelsel houdt de gemoederen flink bezig. Zo zijn er in de pensioenwereld zorgen over invulling van het nabestaandenpensioen, maar vooral ook over de uitlegbaarheid richting de deelnemer. Deelnemers van de pensioenfondsen krijgen namelijk te maken met terminologie als ‘projectierendement’, ‘beschermingsrendement’ en ‘beleggen naar cohorten’. Vooral is er zorg dat het voor deelnemers bij pensioenfondsen moeilijk te doorgronden wordt hoe de rendementen per deelnemer bepaald worden. Daarom zeggen kenners van de pensioenmarkt dat heldere communicatie cruciaal is. De wijze waarop de actuele financieel-economische omstandigheden telkens in het pensioen doorwerken, moet voor deelnemers en pensioengerechtigden inzichtelijk zijn. En het moet ook eerlijk worden bevonden.

Persoonlijk gesprek

Uit onderzoek blijkt dat pensioendeelnemers niet alleen over hun pensioensituatie via een digitaal platform of app willen worden geïnformeerd. Maar dat ze daarnaast regelmatige communicatie via de werkgever – middels brief of  email – en een persoonlijk gesprek erg op prijs stellen. Dat persoonlijke gesprek wordt extra belangrijk, juist omdat de pensioensystematiek de komende jaren zo gaat veranderen.