Nieuwsarchief

Martijn Meijer bij Business Class

Het rendement op lijfrentekapitaal is vaak laag. De oorzaak is de lage rente. Door verantwoord te beleggen met je lijfrentekapitaal zorg je dat je uitzicht krijgt op een beter rendement....

Lees verder

Minder vertrouwen in huizenmarkt

De Nederlandsche Bank (DNB) deed recent een voorspelling over de huizenprijzen voor de komende jaren. Dit jaar wordt nog een gemiddelde stijging van de huizenprijzen verwacht, van 4,3%, maar rond...

Lees verder

Bijna pensioenakkoord, wat houdt het in?

Er is al jaren en jaren onderhandeld door onder meer de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en werkgevers en werknemers over een nieuw pensioenstelsel. Het recent gepresenteerde conceptakkoord leek...

Lees verder

Dienstverlening banken schiet tekort

De bereikbaarheid en dienstverlening van banken staan onder druk, stelde de Consumentenbond al jaren geleden na onderzoek. Daarna hebben de banken wel hier en daar pogingen tot verbetering gedaan, maar...

Lees verder

30% kosten woningisolatie vergoed

Om particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) een steuntje in de rug te geven in deze lastige tijd, zette minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onlangs een...

Lees verder