Nieuwe steunmaatregelen

Het coronavirus vlamt weer op en daarmee houdt ook de negatieve impact ervan op de economie en onze banen aan. Al vóór de nu gevreesde tweede golf kwam het Nederlandse kabinet weer – na de eerdere noodpakketten – met een nieuw steunpakket voor ondernemers en werkenden. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021.

Hieronder in vogelvlucht de belangrijkste steunregelingen voor ondernemers en werknemers vanaf 1 oktober 2020:

  • NOW (tegemoetkoming loonkosten)

Als je een bedrijf met werknemers hebt, kun je een beroep doen op de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid). Tenminste, als je bedrijf door het coronavirus kampt met een omzetverlies van minimaal 20%. In dat geval kun je bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en dan een voorschot ontvangen. Deze regeling wordt met negen maanden verlengd

  • Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis. Deze regeling wordt ook negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021, en kent een toets op beschikbare geldmiddelen. Daarnaast bieden gemeenten vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.

  • TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb)

Deze regeling is bedoeld voor  ondernemers in specifieke sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus, zoals horeca-ondernemingen. Waardoor je als ondernemer moeite hebt om je vaste lasten te betalen. Via de Subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kon je dan maximaal € 50.000 ontvangen. Deze belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt bovendien verhoogd naar €  90.000. De regeling wordt verlengd tot en met 30 juni 2021.

  • Borgstellingen, leningen en garantiefondsen

Er is meer ruimte voor kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, zodat ze voldoende liquide blijven. Deze regelingen (BMKB-C, GO-C en KKC geheten) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.

  • Belastingmaatregelen

De termijn voor het aanvragen voor belastinguitstel voor ondernemers in verband met corona is inmiddels verstreken. Het kabinet vindt wel dat ondernemers niet in de knel horen te komen bij het terugbetalen van uitgestelde belasting. Ze krijgen daarom twee jaar de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd.