Nederlanders in België extra belast

De Belgische regering werkt aan een wetswijziging waardoor gepensioneerde Nederlanders die in België wonen straks wel € 10.000 tot € 15.000 meer aan belasting moeten gaan betalen. Maar veel advocaten die gespecialiseerd zijn in belastingrecht achten dit discriminerend en een schending van de rechten en vrijheden van deze ‘Nederbelgen’.

In het belastingverdrag tussen België en Nederland is het uitgangspunt dat het land waar de gepensioneerde woont belastingen op dat pensioen mag heffen. Dat betekent dus dat België belastingen heft op de pensioenen van Nederlanders die in België wonen en een Nederlands pensioen trekken. In 2018 sloot de toenmalig Belgische minister van Financiën een aanvullend bijkomend protocol af met Nederland. Het uitgangspunt is dat België de belastingen int. Pas als blijkt dat dit niet of onvoldoende gebeurt én de totale pensioenuitkering – uit werk, AOW-basispensioen en eventuele lijfrente – meer is dan € 25.000, mag de Nederlandse fiscus belastingen naheffen.

Discussie over aanvullend pensioen

De afgelopen jaren ontstond er discussie over de toepassing van de regels rond het aanvullend Nederlandse pensioen via de werkgever. Sommigen waren van mening dat dit geen tweede pijler (progressief belast) maar een derde pijler (gunstiger belast) is. Dat leidde tot een trits rechtszaken in België. Nederlandse gepensioneerden die hun rechtszaak wonnen, werden opeens minder belast. Dit in tegenstelling tot lotgenoten die hun zaak niet bij de rechtbank aanhangig maakten. Als reactie dreigde Nederland ermee die gepensioneerden extra te belasten, zelfs met terugwerkende kracht.

Gelijk speelveld

Om een einde aan deze situatie te maken en een gelijk speelveld te creëren tussen de Belgische en de buitenlandse ‘tweedepijlerpensioenen’ wil de huidige Belgische minister van Financiën – Vincent van Peteghem – de wet aanpassen: alle Nederlandse pensioenen in België progressief belasten. Terwijl er nu voor pensioenen die zijn opgebouwd voor 2004 een gunstige heffing geldt.

Discriminerend

Verschillende juristen, ook uit België, vinden dit discriminerend en een schending van de rechten en vrijheden van de Nederbelgen. Immers, zo voeren zijn aan, de Belgische belastingschijven zijn een stuk minder gunstig dan in Nederland. Want al vanaf € 41.360 geldt een belastingtarief van 50%. Als de wetswijziging doorgaat, gaat die hogere belastingheffing volgend jaar al in.