In veel (werknemers)pensioenregelingen is een nabestaandenregeling opgenomen. Bij overlijden krijgt de achterblijvende partner – of eventuele minderjarige kinderen – maandelijks een bedrag uitgekeerd. Hoeveel partnerpensioen je krijgt, hangt van een aantal zaken af.

1. Loondienst
Ten eerste is het van belang of je partner in loondienst was of ooit is geweest. Het wordt namelijk via de pensioenuitvoerder van (ex-)werkgevers uitgekeerd. Als je partner zelfstandige was, bouwde zij of hij geen partnerpensioen op. Tenzij dit geregeld is binnen een beroepspensioenfonds.

2. Burgerlijke staat
Als je bent getrouwd of geregistreerd partner van elkaar bent, heb je automatisch recht op partnerpensioen. Wanneer je samenwoont kun je elkaar als partner aanmelden bij je pensioenfonds of -verzekeraar. Dat moet je wel zelf doen. En er zijn vaak voorwaarden aan verbonden. Bijvoorbeeld dat er een samenlevingscontract dient te zijn.

3. Is partnerpensioen geregeld?
Of er sowieso een partnerpensioen geregeld in de pensioenregeling van je overleden partner kun je zien in Mijnpensioenoverzicht.nl.

4. Risicobasis of opbouwbasis
Partnerpensioen kan worden opgebouwd op risicobasis of opbouwbasis. Dit kan verschillen per pensioenfonds of pensioenverzekeraar.  Een van de belangrijkste consequenties is dat bij een nabestaandenpensioen op risicobasis je nabestaanden een nabestaandenpensioen ontvangen, echter zolang je bij deze werkgever meedoet aan de pensioenregeling. Dit nabestaandenpensioen vervalt als je niet meer meedoet aan de pensioenregeling. Bij nabestaandenpensioen op opbouwbasis blijf je verzekerd tegen het risico van overlijden, ook als je niet meer deelneemt aan deze regeling. Je nabestaanden ontvangen in dit geval wel een pensioen als je overlijdt, terwijl je niet meer deelneemt aan de regeling.

5. Eerder gescheiden?
Als je partner in het verleden gescheiden is, gaat een deel van het partnerpensioen naar zijn of haar ex-partner. Dit heet bijzonder partnerpensioen.

6. Hoeveel partnerpensioen kun je verwachten?
Op mijnpensioenoverzicht.nl kun je samen met je partner kijken hoeveel partnerpensioen er door haar of hem is opgebouwd van de huidige en voormalige pensioenuitvoerders. In je eigen pensioenoverzicht zie je dan uiteraard hoeveel je partner ontvangt, mocht jij komen te overlijden.