Misverstanden over pensioen

Het is slim zo vroeg mogelijk te beginnen om een vermogen op te bouwen voor later, je pensioen. Om dat goed te kunnen doen, moet je wel goed zicht hebben op de materie. En daar ontbreekt het nogal eens aan.

Zo zegt 25% van de Nederlandse werknemers te weinig kennis te hebben van het pensioenstelsel om zich goed te kunnen voorbereiden op de pensioentijd en bijna een derde heeft geen idee hoe hoog de pensioenuitkering zal worden. Dat is zorgelijk, want als je geen zicht hebt op je pensioenopbouw, grijp je misschien te laat in en kun je niet goed meer bijsturen. Ook zijn er nogal wat misverstanden over pensioenopbouw. Hieronder zetten we een aantal op een rij.

a. Omdat ik werk bouw ik automatisch pensioen op

Er zijn bedrijven zonder pensioenregeling, dus als je daar in loondienst bent, bouw je niets op. Ook ondernemers bouwen niet automatisch pensioen op: zij moeten dit zelf regelen. Als je geen pensioen opbouwt, is het verstandig om snel in actie te komen.

b. Pensioen, 70% van mijn laatstverdiende salaris

De vuistregel is dat je ongeveer 70% van je huidige salaris nodig hebt om rond te kunnen komen als je met pensioen gaat. Maar dat is inderdaad slechts een vuistregel. Als je in een afbetaald koophuis woont, sta je er natuurlijk anders voor dan wanneer je nog in een huurwoning zit of nog een hypotheek hebt lopen. En als je eerder wil stoppen met werken, moet je pensioenpot overvloediger zijn gevuld dan wanneer je nog langer door wil gaan.

c. Het pensioen dat ik via mijn werkgever opbouw is voldoende

Die 70% pensioen van het huidige brutoloon is vaak niet haalbaar. Bijvoorbeeld omdat werknemers vaak van baan zijn veranderend, part time hebben gewerkt, een tijdje werkloos zijn geweest of arbeidsongeschikt, enzovoorts. Ook hebben de meeste pensioenfondsen jarenlang afgezien van indexatie (aanpassing van de pensioenrechten aan prijsstijgingen). Of je voldoende opbouwt, is dus lang niet zeker.

d. Voor een comfortabel pensioentijdperk is veel geld nodig

Wanneer je pas enkele jaren voor je pensionering start met beleggen om een flink pensioengat te dichten, dan gaat dat waarschijnlijk niet lukken. Als je echter ruim van tevoren begint, kan je met de regelmatige inleg van kleinere bedragen vaak een mooie pensioen-beleggingspot opbouwen.

e. Mijn vrouw krijgt partnerpensioen als ik met pensioen ga

De term partnerpensioen geeft nogal eens misverstanden. Hiermee wordt een uitkering bedoeld die levenslang wordt uitgekeerd – als je deelnemer bent van een pensioenfonds – aan je man of vrouw bij overlijden. Dus niet als jij of je partner met pensioen gaat.

f. Bij samenwonen heeft partner recht op partnerpensioen

Nee, dat is niet zo. Er zijn namelijk duidelijke voorwaarden. Zo moet je een samenlevingsovereenkomst hebben opgesteld en moet je je partner officieel bij het pensioenfonds aanmelden als begunstigde. Woon je samen en wil je je partner financieel goed achterlaten, check dan bij je pensioenfonds de voorwaarden.