Let op schulden bij erfenis

Los van het mogelijke verdriet om het overlijden van een naaste is er ook nog de ‘kwestie’ van de nalatenschap. Doorgaans zal een erfenis financieel wel iets brengen. Maar soms zijn er meer schulden dan bezittingen. Degene die erft wil natuurlijk niet worden geconfronteerd met een hoge schuldenlast, bijvoorbeeld als gevolg van een hoge hypotheek, belastingschuld of bedrijfsschuld. Daarom is er wettelijk de mogelijkheid een erfenis te verwerpen of te aanvaarden onder voorbehoud, ook wel beneficiair aanvaarden genoemd. Bij de laatste mogelijkheid moet je wel goed opletten dat je geen dingen verkeerd doet.

Beneficiair aanvaarden is verstandig wanneer je niet volledig op de hoogte bent van de financiële situatie van de persoon die de erfenis nalaat. Wanneer je een erfenis beneficiair aanvaardt, betekent dit dat je de erfenis uitsluitend accepteert als de som van bezittingen en schulden positief is. Als je een nalatenschap beneficiair wilt aanvaarden, moet je hiervoor een verklaring afleggen bij de rechtbank in de regio waar de overledene woonde. Meestal verzorgt de notaris deze verklaring namens de erfgenaam of erfgenamen.

Niet aansprakelijk voor schulden

Wanneer de bezittingen de mogelijk aanwezige schulden overtreffen, dan kun je alles houden wat resteert nadat de schulden zijn afbetaald. Als het eindsaldo negatief is, ben je niet aansprakelijk voor de schulden. Wat er aan vermogen van de overledene resteert, wordt in een dergelijk geval verdeeld over de schuldeisers. Degene die beneficiair heeft aanvaard, hoeft dan niets te betalen, maar ontvangt ook geen bezittingen.

Belangrijke regels

Bij het beneficiair aanvaarden, zijn er wel een aantal strikte regels. En die kunnen, als een erfgenaam zonder nadenken heeft gehandeld, hard aankomen. Tot vier jaar geleden mocht je nog niet eens een fotolijstje meenemen uit het huis van een overleden tante, want dan kon je daar al mee ‘te kennen hebben gegeven’ dat je de erfenis wel degelijk had aanvaard. Het gevolg was dat je dan ook voor de schulden kon opdraaien. Dat is wettelijk veranderd en nu ligt de grens bij waardevolle spullen meenemen (neem dus nooit die leuke gouden ring mee die je tante toch altijd al voor jou bedoeld had), weggeven of verkopen of rekeningen betalen van de rekening van de erflater voordat de rekensom is gemaakt. Want dan zal de rechter oordelen dat je de erfenis eigenlijk zuiver hebt aanvaard en draai je alsnog op voor de schulden.