Kwart Nederlanders betaalt teveel belasting

We zijn met zijn allen in Nederland weer bezig met de belastingaangifte. Misschien wel goed om tijdens dit klusje in het achterhoofd te houden: 25% van de belastingplichtige Nederlanders betaalt teveel belasting (zie in dit verband ook een artikel op deze website met 10 belastingtips). Dit komt voornamelijk omdat fiscaal partners op grote schaal verzuimen inkomen uit vermogen en aftrek van hypotheekrente zo voordelig mogelijk te verdelen in hun gezamenlijke aangifte.

Dit alles blijkt uit de gegevens van de Aangiftecheck, een online instrument van de Bond voor Belastingbetalers waarmee burgers hun aangifte inkomstenbelasting kunnen controleren. Uit die check onder vele duizenden blijkt dat belastingbetalers gemiddeld gezien circa € 220 teveel betalen. Als je het dan over alle Nederlandse belastingplichtigen hebt, gaat het bij elkaar om circa honderd miljoen euro die we met elkaar teveel betalen aan belasting.

Verdeling fiscaal partners

Vooral het optimaal verdelen van inkomen tussen fiscaal partners blijkt een struikelblok. Daarbij gaat om vermogen in box 3, de hypotheekrenteaftrek en andere aftrekposten. Veel belastingbetalers willen dit systeem doorgronden – hetgeen lastig is – en vergeten met de inkomensschuifjes te spelen, waardoor je makkelijker tot de beste verdeling tussen de twee fiscaal partners komt.

Aanpassingsrecht

De Bond voor Belastingbetalers pleit er nu voor dat belastingplichtigen vijf jaar het recht krijgen de verdeling van gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten aan te passen. Dit is eigenlijk de normale periode voor herstel van fouten en het aanvullen van gegevens in de aangifte. Echter, voor de inkomens- en aftrekverdeling is een uitzondering gemaakt: wanneer belastingplichtigen voor eind april hun aangifte hebben gedaan, krijgen zij uiterlijk 1 juli hun definitieve aanslag. Daarna is het niet meer mogelijk iets te veranderen aan de verdeling. De Bond voor Belastingbetalers wil dat dus graag anders zien.