Wat kost een studerend kind?

Tienduizenden jongeren starten na de zomer aan een nieuwe studie op het HBO of de universiteit. Wat voor bedrag heeft een student nu doorgaans nodig om rond te komen? En wat kun je als ouder financieel doen voor je studerende kind?

Want het is nogal wat, wat er financieel voor een uitwonende student allemaal komt kijken: collegegeld, verzekeringen, studiemateriaal, uitgaan en de huur van een studentenkamer. Natuurlijk blijven sommige studenten thuis wonen, als dat doenlijk is met de reistijd. Maar hoe dan ook gaat het maandelijks om flinke bedragen. Deels kunnen die met studiefinanciering worden gedekt. Maar daarvan is wel de consequentie dat na de studie een flinke studieschuld resteert.

Normen Nibud voor thuiswonende student

Want het is nogal wat, wat er financieel voor een uitwonende student allemaal komt kijken: collegegeld, verzekeringen, studiemateriaal, uitgaan en de huur van een studentenkamer. Natuurlijk blijven sommige studenten thuis wonen,Maar wat ‘kost’ het leven van een student nu om en nabij? Een goede aanwijzing zijn de berekeningen van het Nibud (het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Zij berekenen op dit moment dat een thuiswonende student gemiddeld bijna € 625 per maand nodig heeft voor collegegeld, boeken, kleding, de telefoon, zorgverzekering, vervoer, uitgaan en hobby’s. Dat is € 7.500 per jaar, in vier jaar € 30.000.

Kosten uitwonende student

En als dochter- of zoonlief zelfstandig gaat wonen, komen daar nog boodschappen bij, zo’n € 180 per maand, stelt het Nibud. En natuurlijk huisvesting. De prijs voor een gemiddelde studentenkamer bedroeg vorig jaar € 435, al zijn er natuurlijk per stad flinke verschillen. Een uitwonende student heeft al met al ongeveer € 1.240 per maand nodig, ofwel € 14.880 euro per jaar. Over een periode van vier jaar komt dit neer op bijna € 60.000.

Aanvullende studiebeurs

Wanneer je volgens de studiefinancieringsnormen een lager inkomen hebt, heeft je kind recht op een aanvullende beurs van maximaal € 403,17 per maand. Wanneer je kind binnen 10 jaar het diploma haalt, wordt dat bedrag omgezet in een gift. Als je kind deze aanvullende beurs krijgt en niets bijverdient met een bijbaan, bouwt zij of hij na aftrek van deze toelage dus alsnog een schuld op. Circa € 11.500 voor een thuiswonend kind en circa € 41.900 voor een uitwonend kind. Dat is na de studie natuurlijk geen prettige start, nog jarenlang hoge bedragen kwijt aan aflossingen voor de studieschuld. Bovendien kan je zoon of dochter dan bijvoorbeeld een minder hoge hypotheek krijgen dan zonder schuld.

Bijspringen voor je studerende kind

Maar wat is nou een redelijk bedrag om je studerende kind mee te ondersteunen? Als je uitgaat van de hoogte van de aanvullende beurs (die dient als vervanging van de ouderbijdrage), dan ‘zegt’ de overheid eigenlijk dat ouders hun kind met circa € 4.840 per jaar zouden kunnen ondersteunen. Maar het staat iedere ouder uiteraard vrij om meer of minder te betalen. Uit het oogpunt van een goede financiële opvoeding adviseert het Nibud ouders om hun kind zoveel mogelijk zelf te laten betalen. Je kind stimuleren een bijbaan te nemen, is daarom vaak een goed idee. Daarnaast zijn er nog wat potjes van de overheid, zoals de belastingteruggave en een eventuele zorg- en huurtoeslag voor je kind, die eventueel een financiële aanvulling zouden kunnen zijn.