Kinderalimentatie als je werkloos bent geworden

Wanneer een stel uit elkaar gaat en kinderen heeft, zal er in veel gevallen door een van de ouders kinderalimentatie en soms ook partneralimentatie moeten worden betaald. Maar hoe zit het met die verplichting wanneer een van beiden werkloos is geworden? Of wanneer een eigen bedrijf van een van de ouders in moeilijk vaarwater is terecht gekomen?

Ouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen tot die 21 jaar zijn. Wanneer de relatie op de klippen loopt, zal er in veel gevallen kinderalimentatie betaald moeten worden aan de partner die het grootste deel van de opvoeding voor haar of zijn rekening neemt. De hoogte hiervan wordt vastgesteld op basis van de beide inkomens van de ouders, de behoefte van de kinderen en het inkomen van beide ouders toen ze nog onder een dak woonden.

Alimentatie, wat als er iets verandert in je financiële situatie?

Wanneer er belangrijke wijzigingen zijn in de financiële situatie van jou of je ex – bijvoorbeeld als een van beiden zijn of haar baan kwijt raakt of als het eigen bedrijf plotseling een stuk minder goed loopt – kan dat een aanleiding zijn om het alimentatiebedrag aan te passen. Ook een wijziging in de persoonlijke situatie van een van de partners kan aanleiding zijn voor aanpassing van de alimentatie. Denk daarbij aan zaken als een veranderde omgangsregeling of als een van beiden opnieuw gaat trouwen.

Verandering hoogte alimentatie, hoe zet je die in gang?

Als jij vindt dat er aanleiding is om de alimentatie te veranderen, dan moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt. Eerst dien je te weten wat het nieuwe alimentatiebedrag zou moeten zijn, gezien de nieuwe situatie. Een advocaat of mediator kan die berekening maken. Maar ook het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO), een overheidsorganisatie die is belast met het innen van alimentatie, kan dat doen. Vervolgens kun je dit nieuwe bedrag proberen vast te leggen met je ex-partner, eventueel met hulp van een mediator. Dit gebeurt allemaal in goed vertrouwen, waarbij het belangrijk is de nieuwe afspraken goed op papier te zetten. Want nieuwe onderlinge afspraken maken de oorspronkelijke echtscheidingsbeschikking van de rechter – met daarin de oorspronkelijke alimentatiebedragen – niet ongedaan. Daarom is het verstandig, als je onvoldoende vertrouwt of je partner zich aan de nieuwe afspraken houdt, om het nieuwe alimentatiebedrag officieel te laten bekrachtigen door de rechter. Maar als alles in goed overlag kan verlopen, is dit niet nodig.

Als jullie er onderling niet uitkomen

Uiteraard moet je in alle gevallen naar de rechter stappen als jullie er samen niet uitkomen. Je hebt natuurlijk veel meer kans bij de rechter als je inkomensachteruitgang niet verwijtbaar is. Wanneer je bijvoorbeeld zelf ontslag hebt genomen, zal de rechter waarschijnlijk niet instemmen met een verlaging van de alimentatie die je dient te betalen aan je ex partner. Maar ben je ontslagen na een reorganisatie, of krijg je geen verlenging van je jaarcontract of is je werkgever failliet gegaan, dan zijn je kansen een stuk groter.