Keuzevrijheid uitkerende lijfrente weg?

Lijfrente is voor honderdduizenden Nederlanders een belangrijk aanvullend pensioen. Er kan nu worden gekozen voor een uitkering van het volledige bedrag na de ingang van de AOW binnen minimaal 5 jaar en maximaal ‘een leven lang’. Maar het kabinet wil een einde aan die keuzevrijheid maken en alleen levenslange uitkeringen toestaan. Daar komt steeds meer protest tegen.

Deelnemers aan een pensioenregeling van een werkgever mogen dat pensioen sinds jaar en dag alleen levenslang laten uitkeren. Het uitgangspunt van het pensioenakkoord is dat voor alle werkenden die pensioen opbouwen dezelfde fiscale spelregels gaan gelden. Of ze nu in loondienst zijn en deelnemen aan een pensioenregeling, of zoals zzp’er zelf hun pensioen regelen. Critici zoals verzekeraars, pensioenaanbieders en gepensioneerden vinden de kabinetsplannen echter onzalig. Ze wijzen erop dat als binnen het nieuwe pensioenstelsel de lijfrente verplicht levenslang moet worden – en dus over veel meer jaren uitgesmeerd – er bij kleinere bedragen aan gespaarde lijfrentes in de uitkerende fase van een leuk maandelijks bedrag bijna niets meer overblijft.

Consumentenbond, aantasting keuzevrijheid

Het Verbond van Verzekeraars verwacht dat als de kabinetsplannen doorgaan de vraag naar kleinere lijfrentes waarschijnlijk flink gaat afnemen. De brancheorganisatie wijst er daarnaast op dat deze plannen tevens strijdig zijn met de wens van politiek Den Haag dat zzp’ers juist meer pensioen gaan opbouwen en dus zelfvoorzienender worden. Want vooral zzp’ers bouwen vaak kleine aanvullende lijfrentekapitalen op, die bij aankoop van een levenslange variant leiden tot relatief lage maandelijkse uitkeringen. De Consumentenbond noemt de kabinetsplannen zelfs ‘een aantasting van de keuzevrijheid van consumenten’.