Bouw je bovenop de AOW en het werkgeverspensioen extra kapitaal op voor later? Dat is prima. Maar is het rendement wel goed?

Je bent al bezig met het opbouwen van een extra kapitaal voor als je straks met pensioen gaat. De hoeveelheid kapitaal waarover je straks beschikt, hangt voor een groot deel af van het rendement. Jammer genoeg blijft het rendement op dit soort polissen vaak achter. En dát wil je natuurlijk niet!

Hoeveel kan jouw kapitaal opleveren?

Bij JOUW Pensioen kan je je kapitaal optimaal beleggen. Zo heb je vaak zicht op meer rendement.

Bereken nu eenvoudig hoeveel rendement jij kunt maken>>

Voor JOUW Lijfrente is een essentiële-informatiedocument opgesteld, welke je hier kan downloaden. Aangezien JOUW Lijfrente meerdere beleggingsopties kent, kun je aanvullend op het essentiële-informatiedocument hier tevens het prospectus en de essentiële beleggersinformatie-documenten van de beleggingsfondsen downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag erom en lees deze documenten voordat je het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kan je hier terecht. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Belangrijk om te weten is dat de uitkeringen bij JOUW Lijfrente variabel zijn, afhankelijk van het beursklimaat. De uitkeringen bij de verzekeraars zijn vast. Voor mensen die financieel afhankelijk zijn van het aanvullende pensioen is JOUW Lijfrente dan ook niet geschikt. Echter, als je in de positie verkeert dat je het risico van variabele uitkeringen kunt dragen, dan biedt JOUW Lijfrente een zeer interessant alternatief.