Interessante mogelijkheden voor huizenbezitters

Als het gaat om de eigen woning, zijn er ook richting het nieuwe jaar weer interessante mogelijkheden. Hieronder wordt een aantal van deze mogelijkheden kort besproken.


1. Eigen woning na 2020 

Nederlanders die minstens 18 jaar zijn en nog geen 35 jaar, krijgen vanaf 2021 een vrijstelling van overdrachtsbelasting bij aankoop van een eigen woning. Ook als mensen van deze groep al een koopwoning hebben, hebben ze toch recht hebben op de vrijstelling als ze een andere woning kopen. Voorwaarde is dat de woning door de koper als hoofdverblijf wordt gebruikt. De vrijstelling betekent een besparing van 2% overdrachtsbelasting.


2. Tweede woning nog dit jaar 

De overdrachtsbelasting op woningen die een koper niet zelf als hoofdverblijf gaat gebruiken, stijgt volgend jaar naar 8%. Dit betekent een stijging van 6% ten opzichte van 2020. De verhoging is bedoeld om beleggen en speculeren op de woningmarkt tegen te gaan en zodoende woningen betaalbaar te houden.


3. Vrijstelling schenken ten behoeve van eigen woning 

Per 1 januari 2017 bestaat een schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, voor begunstigden tussen de 18 en 40. Voor 2020 bedraagt deze vrijstelling € 103.643. Deze vrijstelling kan onder voorwaarden gespreid over drie opeenvolgende jaren worden benut. De geschonken bedragen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de eerste schenking is gedaan, worden gebruikt voor de eigen woning. Degene die nog in 2020 schenkt, bespaart in 2021 belasting in box 3.


4. Los geringe hypotheekschuld af

Als je geen hypotheekrente in aftrek brengt, hoeft je slechts een gering deel van het eigenwoningforfait bij te tellen. Het kan daarom slim zijn om een lage hypotheekschuld af te lossen. Bijkomend voordeel is dat hiermee ook je box 3-vermogen lager wordt en je dus ook minder belasting in box 3 betaalt.


5. Betaal hypotheekrente vooruit 

Valt je inkomen in 2021 in een lager tarief dan in 2020 en/of wil je je box 3-vermogen verlagen, dan kan het financieel aantrekkelijk zijn om in 2020 je hypotheekrente vooruit te betalen. Je hypotheekrente wordt in 2020 dan nog afgetrokken tegen het hogere tarief en je box 3-vermogen zal per 1 januari 2021 lager zijn. Het maximum waartegen je de hypotheekrente mag aftrekken, wordt in 2021 namelijk verder verlaagd van 46% naar 43%.  Je mag maximaal de in 2020 vooruitbetaalde hypotheekrente van het eerste halfjaar van 2021 in 2020 in aftrek brengen.


6. Verhuur tweede woning aan je kind(eren)

Als je kinderen hebt die nauwelijks een betaalbare huur- of koopwoning kunnen vinden en je beschikt bovendien over voldoende privévermogen in box 3, dan zou je nog dit jaar een woning kunnen kopen en aan hen verhuren. Dit heeft verschillende fiscale voordelen. De eventuele waardestijging van de woning is onbelast, de ontvangen huur eveneens. Je kinderen hebben waarschijnlijk recht op huurtoeslag, dus je kunt hier met de huur rekening mee houden en iets meer huur vragen. Is de huur ondanks de huurtoeslag toch nog te hoog voor je kinderen, dan kun je een deel van de huur terugschenken. Een schenking tot € 5.515 per kind is in 2020 onbelast. Een extra voordeel is dat de waarde van de woning in box 3 slechts gesteld wordt op een deel van de WOZ-waarde, vanwege de verhuurde staat van de woning. Zo beschikken je kinderen over niet te dure woonruimte, terwijl je nog een mooi rendement maakt.