IMF wil dat woningen zwaarder belast worden

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kwam onlangs met een advies voor de Nederlandse overheid: belast het eigen woningbezit zwaarder, inclusief de waardestijging. Dit door de woning in box 3 te belasten.

De aanbevelingen voor de woningmarkt zijn onderdeel van een jaarlijks rapport dat het IMF maakt over Nederland. Huizenbezitters zouden al te veel fiscale voordelen hebben ten opzichte van huurders, vindt het IMF. Ze bouwen meer vermogen op, wat ongelijkheid in de hand werkt. De eigen woning zou belast moeten worden in box 3. Daarmee zou er voor starters meer ruimte komen op de woningmarkt, omdat zij doorgaans nog geen overwaarde hebben en dan dus minder belasting hoeven te betalen.

Kritiek

Er was onmiddellijk veel kritiek op dit advies, dat vooral voor woningbezitters met veel overwaarde ongunstig zou uitpakken. Deskundigen wijzen er ten eerste op dat dit geen ‘klein bier’ is en dat er een radicale hervorming van het belastingstelsel nodig is om dit door te voeren. Daarnaast zouden huizenbezitters met flink wat overwaarde – en dat geldt tegenwoordig voor miljoenen Nederlandsers – tot wel duizenden euro’s jaarlijks duurder uit zijn. Uit een schatting van RaboResearch blijkt dat de Belastingdienst dan belasting kan gaan heffen over circa € 735 miljard aan extra vermogen.

Ongewenst effect

Deskundigen vinden de stap die het IMF adviseert simpelweg te groot. Zij voegen eraan toe dat met het belasten van overwaarde er een ongewenste effect optreedt. Namelijk dat je ook mobiliteit vermindert. De hypotheekrenteaftrek volledig afbouwen, wordt door deze specialisten als een veel betere – en minder ingrijpende – maatregel gezien om de woningmarkt vlot te trekken en de ongelijke behandeling van eigen woningbezitters en huurders te verzachten.