De economie wordt nu natuurlijk enorm beïnvloed door de coronacrisis. Hoe pakt dit uit voor de hypotheekrente en de huizenprijzen?

Van een daling van de huizenprijzen was in het eerste kwartaal van 2020 zeker nog geen sprake. Sterker nog, de huizenprijzen stegen gemiddeld zelfs nog, met gemiddeld 9,6% in vergelijking met het eerste kwartaal vorig jaar, volgens cijfers van makelaarsvereniging NVM. Waarbij er, zoals altijd, flinke regionale verschillen zijn. Maar de effecten van de pandemie zijn in deze cijfers nog niet te zien, stelt de NVM. Pas in de tweede helft van maart werd de invloed van de pandemie op de Nederlandse economie merkbaar. Later dit jaar zullen we zeker effecten zien op de huizenmarkt. Zo begint de hypotheekrente op te lopen, hetgeen natuurlijk invloed heeft op de betaalbaarheid van huizen.

Stijging hypotheekrente rond de 0,2%

Nog steeds is de rente ‘historisch laag’, maar de laatste weken loopt deze bij hypotheekverstrekkers wel behoorlijk op, met stijgingen van 0,2% tot zelfs 0,3%. De banken en andere hypotheekverstrekkers willen hun marges beschermen. Want de rente staat onder druk vanwege de onrust op financiële markten, als gevolg van het coronavirus.

Krimpende economie

Verder zal de coronacrisis zeer waarschijnlijk resulteren in een krimpende economie. Zo gaat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dit jaar uit van een krimp van 7,5% voor onze economie. Dit kan weer zorgen voor een oplopende werkloosheid, waardoor de vraag naar koopwoningen daalt. Een ontslaggolf kan bovendien niet alleen de inkomens maar ook het vertrouwen van potentiële huizenkopers aantasten. Hier komt bij dat kopers minder hypotheek – durven – opnemen als hun inkomensvooruitzichten verslechteren.

Beleggers minder actief op huizenmarkt

Ook beleggers zullen naar verwachting de komende tijd minder actief worden op de koopwoningmarkt. Vermogende particulieren staken immers de afgelopen jaren steeds vaker geld ‘in stenen’, vooral omdat sparen vrijwel niets opleverde. Zeer waarschijnlijk hebben ook deze particulieren nu minder te besteden, waardoor ze voorlopig minder ruimte hebben voor investeringen in woningen.

Dalende huizenprijzen

Dit alles tezamen zal volgens onder meer ABN Amro volgend jaar resulteren in dalende huizenprijzen, voor het eerst sinds 2014. Hoe groot die daling zal zijn, kan nu nog niet worden voorspeld. Bovendien moet in aanmerking worden genomen dat er nog steeds te weinig gebouwd wordt. De gehele woningbouwproductie zal – mede door de coronacrisis – de komende 2 jaar met ruim 15% dalen, verwacht het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). De structurele reden voor de hoge huizenprijzen, simpelweg te weinig aanbod, is dan ook zeker niet ‘van de baan’.

Overigens is het bezichtigen van een woning nog steeds mogelijk. Maar er zijn wel een aantal richtlijnen. Zo mogen er tijdens de bezichtiging niet meer dan 3 personen tegelijkertijd naar binnen, inclusief de makelaar. Bij kleine woningen mag zelfs maar 1 persoon de woning in.