Hypotheekrente daalt weer

Omdat veel bedrijven en particulieren door de coronacrisis in financiële problemen komen of kunnen komen, brengt dat voor de banken ook flinke kredietrisico’s met zich mee. Om die risico’s ‘in te prijzen’ verhoogden banken ook de hypotheekrente. Nu het vertrouwen terugkeert, omdat een vaccin aanstaande lijkt en de wereldeconomie zich aan het herstellen is, is de stijging van de hypotheekrente voorbij. Recent verlaagden meer dan 15 aanbieders al hun rentetarieven.

Het gaat nog wel om slechts een voorzichtige daling van de hypotheekrente. Na de recente daling bedraagt de gemiddelde rente voor een hypotheek met een rentevaste periode van 20 jaar 1,66%, of 2,24% zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Je ziet nu ook dat bij de huidige lage rente consumenten het vaakst kiezen voor een rentevaste periode van 20 jaar.

Verdere daling

De bekende hypotheekbemiddelaar De Hypotheker verwacht dat de hypotheekrente de komende periode nog verder zal dalen. Daarbij verwijst De Hypotheker bijvoorbeeld naar de overeenstemming die de Europese Unie heeft bereikt over een herstelfonds ter waarde van € 750 miljard. Dat geeft het vertrouwen in de economie nog een extra boost, waardoor banken het zullen aandurven voorzichtig nog verder omlaag te gaan met de hypotheek rentetarieven. Die verdere verlaging zal niet heel substantieel zijn, een tiende procentpunt op zijn hoogst. Want al zijn er dan veel hoopgevende signalen over een mogelijk einde van de coronacrisis en een herstel van de mondiale economie, de onzekerheid is nog niet weg.