Henk Folkers, financieel expert, merkt dat veel Nederlanders het oversluiten van hun hypotheek snel als ‘gedoe’ ervaren. Zelfs als er flinke besparingen mogelijk zijn. De eerste tip van Folkers is dan ook eigenlijk om toch te proberen je over de tegenzin heen te zetten. Hij ziet grofweg twee groepen voor wie oversluiten interessant kan zijn.

Folkers: ‘’Ten eerste een forse groep Nederlanders met maximaal € 50.000,- spaargeld en met een hypotheek van € 200.000,- tot € 300.000,- en een rente nu van rond de 4%. Daarbij ga ik uit van een resterende looptijd van minimaal tien jaar. Dan gaat het al snel om een derde van de ‘modale Nederlanders’ met een hypotheek. En dan neem ik alle mitsen en maren mee, zoals uiteraard advieskosten en boeterente. Waarbij ik dan in aanmerking neem dat je bij veel hypotheken 20% per jaar boetevrij kan aflossen. Die aflossing en boeterente kan je dan eventueel mee financieren in je nieuwe hypotheek. Al met al loopt het bedrag dat je dan over de looptijd van je hypotheek kan besparen al snel op tot duizenden euro’s.’’

 

Vermogens vanaf €200.000,-

De tweede groep waarvoor Folkers mogelijkheden ziet om te besparen op hun hypotheekkosten zijn de wat meer vermogende Nederlanders. ‘’Met een vermogen – bijvoorbeeld in aandelen – vanaf €200.000,- kan het interessant worden om je hypotheek onder te brengen in box 3. Dat kan zelfs al interessant zijn als je huidige hypotheekrente circa 2-1/2 procent of hoger is. Dan laat je dus de hypotheekrenteaftrek voor wat ie is, om daarmee heffing over je vermogen te voorkomen. Het lastige is wel dat weinig geldverstrekkers hypotheek in box 3 willen verstrekken.’’

Verder heeft Folkers nog 3 tips om op een andere wijze eventueel een lagere rente te verkrijgen. “Veel mensen hebben levensverzekeringen lopen. Het kan slim zijn daar eens goed naar te kijken en eventueel de polis te verpanden als extra zekerheid voor de hypotheekverstrekker. Dat kan tot een lagere rente leiden. Verder is het voor mensen die huizen bezitten in regio’s waar de gemiddelde huizenprijs flink is gestegen de moeite waard om eens de hypotheekvertrekker te benaderen. Want als de waarde flink is gestegen boven het bedrag van de hypotheek kan je een lagere rente bedingen. Vaak vragen geldverstrekkers dan wel een taxatierapport. Tenslotte geldt ook dat wanneer je je huis zodanig verbouwd hebt dat de waarde flink is gestegen, je eventueel een lagere hypotheekrente zou kunnen bedingen bij je geldverstrekker.’’