Hypotheek als je gepensioneerd bent

Is het krijgen van een hypotheek een grotere opgave als je ouder of gepensioneerd bent? Dat hoeft niet zo te zijn. Wanneer je genoeg inkomsten hebt, kun je bij de bank wel degelijk een hypotheek krijgen.

Uiteraard is ook voor gepensioneerden het inkomen en vermogen het uitgangspunt bij het berekenen van je maximale hypotheek. Als je met pensioen bent, wordt er vooral gekeken of je een stabiel inkomen zal houden.

De bank kijkt naar de volgende inkomstenbronnen:

• AOW
• Pensioen, uit gewerkte arbeidsjaren
• Eigen voorzieningen, zoals lijfrente of inkomsten uit eigen vermogen

Bij de AOW-uitkeringen is uiteraard belangrijk de datum dat je daadwerkelijk de uitkering krijgt. Bij het arbeidspensioen wordt gekeken naar de duur van de pensioenrechten.

Als je nog wat jonger bent, 55plus

Wanneer je nog niet met pensioen bent, maar deze leeftijd ergens in de komende tien tot vijftien jaar bereikt, wordt er gekeken naar jouw verwachte pensioeninkomen. Dit om er zeker van te zijn dat je de lasten van een hypotheek ook kunt dragen als je gepensioneerd bent. Hypotheekverstrekkers zullen bijvoorbeeld ook vragen of je kunt aantonen dat je vijftig jaar voorafgaand aan je AOW-leeftijd in Nederland hebt gewoond en gewerkt.

Overlijdensrisicoverzekering

Voorheen was voor banken het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering doorgaans een harde eis wanneer je een hypotheek afsloot. Zeker als je (bijna) met pensioen bent. Omdat er dan uiteraard een groter risico is op overlijden voordat je je hypotheek kunt aflossen. Met een overlijdensrisicoverzekering lieten banken dat afdekken. Maar die verplichting stellen de meeste banken niet meer. Slechts een beperkt aantal banken eist nog dat je een overlijdensrisicoverzekering afsluit, vooral wanneer je een groot gedeelte van de woningwaarde leent.

Hypotheekrenteaftrek werkt anders

Als je met pensioen bent, gaat het anders met de belastingtarieven en heffingskortingen. Zo zijn er bijvoorbeeld andere belastingtarieven in box 1 en dit heeft vervolgens weer invloed op de hypotheekrenteaftrek. Wanneer je een lager percentage aan inkomstenbelasting betaalt, ontvang je namelijk ook een lager percentage terug over jouw hypotheekrente.