Nu steeds meer Nederlanders jobhoppers en ZZP-er zijn, wordt het alleen maar belangrijker om een goed overzicht te hebben van de inkomstenbronnen na je pensioen. Want ‘gewapend’ met die kennis kan je dan nog aanpassingen doen, om later een voldoende pensioen te genereren. Er zijn 5 manieren, 5 bronnen, waarop je pensioeninkomsten kan krijgen.

Niet elke bron geldt voor iedereen:

1. AOW, als je altijd in Nederland woonde en werkte. Op mijnpensioenoverzicht.nl vind je informatie over je rechten op AOW.

2. Werknemerspensioen, als je in loondienst bent geweest. Op mijnpensioenoverzicht.nl vind je alle informatie over je pensioen.

3. Zelf afgesloten extra regelingen, zoals, onder meer, lijfrente of bankspaartegoed. Informatie vind je op de polis of het jaaroverzicht van de bank of verzekeraar waar je het product afsloot.

4. Eigen vermogen: spaargeld of beleggingen. Waarbij vooral de dividenden van aandelen extra inkomen kunnen bieden, zonder dat de hoofdsom hoeft te worden aangesproken. Informatie uiteraard op het jaaroverzicht van de spaar- of beleggingsrekening van de betreffende bank of beleggingsinstelling.

5. Inkomsten uit arbeid na je pensioen. De verwachting is dat – nu steeds meer Nederlanders gezonder oud worden – werken na pensioen vaker zal gaan voorkomen.

Op een rijtje zetten
Nu is het zaak de bronnen waaruit je na je pensioen inkomen zal gaan verwerven op een rijtje te zetten. Vermeld daarbij ook het jaar wanneer een inkomstenbron geld gaat opleveren. Omdat de AOW-leeftijd geleidelijk verschuift, verschilt het jaar van de start AOW per persoon.

Bij werknemerspensioen wordt meestal een vaste leeftijd als uitgangspunt genomen, maar je kunt ervoor kiezen dit eerder of later te laten ingaan.

Per maand of jaar?
Het is natuurlijk handig om alles per dezelfde tijdsperiode te zien. Bij de AOW en de werknemerspensioenen zal je een bedrag per maand of jaar zien. Bij de lijfrentes, kapitaalverzekeringen, bankspaarrekeningen en je spaargeld gaat het om een totaalbedrag dat is opgebouwd.

Netto en bruto
Op mijnpensioenoverzicht.nl en op sites van pensioenfondsen -en verzekeraars kun je kiezen wat je wil zien: het bruto- of nettobedrag aan AOW en werknemerspensioen. Als je bij meerdere fondsen pensioen opbouwt, kunnen er nettoverschillen ontstaan. De rekentool Pensioenschijf-van-vijf houdt rekening met die nettoverschillen.

Als je op de Pensioenschijf-van-vijf de inkomstenbedragen invult, berekent de tool het nettobedrag per maand dat je ontvangt. Bovendien geeft de tool inzicht in het verwachte uitgavenpatroon voor jouw ‘huishoudtype’, na pensionering. Zo krijg je een indicatie of je voldoende inkomsten voor na je pensioen opbouwt.