Veel Nederlanders geven geld aan goede doelen, zoals hulporganisaties, kerken, culturele instellingen, enzovoorts. Misschien doneer jij ook wel met enige regelmaat geld aan goede doelen. Een mooie stimulans voor schenken aan goede doelen is dat je ze fiscaal kunt aftrekken van je inkomen in box 1.

Dat wil zeggen, als ze boven de zogeheten inkomensafhankelijke drempel uitkomen. Dat houdt in dat je giften op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van je verzamelinkomen, het totaal van je jaarinkomen uit de 3 ‘boxen’.

Door het plannen van de giften en ze over meerdere jaren te bundelen en ze vervolgens in één jaar samen over te maken, vergroot je de kans dat je boven die 1% van je verzamelinkomen over dat jaar komt. Wil je bijvoorbeeld zowel volgend jaar als in 2021 aan een goed doel schenken, dan is het slim om te schenken in het jaar waarin je de hoogste aftrek krijgt.

Giften in natura

Overigens tellen giften in natura ook mee voor aftrek van je inkomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een oude nog goed werkende computer of wasmachine die je aan een goed doel geeft. Je kan dan een bon vragen waarop je bijdrage voor dit goede doel omschreven staat, met een handtekening. Schrijf op de bon een reële schatting van de waarde, bijvoorbeeld 15% van de aanschafprijs, en bewaar ook de aankoopbon.

ANBI-verklaring

Denk er verder aan dat om voor giftenaftrek in aanmerking te komen, de gift dient te zijn gedaan aan een instelling die beschikt over een zogeheten ‘ANBI-verklaring’ (Algemeen Nut Beogende Instelling). Controleren of de instelling waaraan je wilt schenken zo’n verklaring heeft kan via de website van de Belastingdienst.

Soms is het toch ook daar lastig een instelling terug te vinden in de lijst. Dan kan je natuurlijk altijd even contact opnemen met de instelling zelf en vragen om de ANBI-verklaring.